Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Telekomunikační systémy Otázky druhá část

Telekomunikační systémy Otázky druhá část

Kategorie: Informatika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje otázky z telekomunikačních systémů. Ve druhé části jsou detailně rozebrány otázky jako například vzrorkování analalogových signálů, diskrétní Fourierovi transformace, vlastnosti náhodných signálů nebo číselné charakteristiky náhodných veličin.

Obsah

16.
Vzorkovanie analógových signálov, typy vzorkovania, spektrum ovzorkovaného signálu, Shannon – Koteľnikovova veta
17.
Diskrétna Fourierova transformácia (DFT), jej vlastnosti.
19.
Vlastnosti náhodných signálov. Rozdelenia náhodných veličín, distribučné funkcie
20.
Číselné charakteristiky náhodných veličín

Úryvek

"Pri výpočte fázora si pomôžeme grafickou pomôckou zobrazenou na obr. 5.28. Je to jednotková kružnica zobrazená v komplexnej rovine p, ktorú rozdelíme pre počet vzoriek N = 8 na osem častí s krokom e-j2π/8 = e-jπ/4. Pohyb po kružnici začína pri výpočte obrazu vždy v hodnote 1, čo predstavuje vo vzťahu (5.58) pre n = 0 hodnotu fázora ( ). Hodnoty fázora sú závislé od zložky obrazu k (pohyb po jednotkovej kružnici v smere hodinových ručičiek).

Obr. 5.28. Grafická pomôcka pri výpočte fázora pre N = 8
Pri výpočte 1. harmonickej zložky (k = 1) postupujeme pri určení fázora od hodnoty 1 na reálnej osi po vyznačených komplexných hodnotách fázora {1; (0,707 – j0,707); –j; (–0,707 – j0,707); –1; (–0,707 + j 0,707); j; (0,707 + j0,707)}.
Pre k = 1 platí:

(5.62)
Výsledok výpočtu príslušnej harmonickej je komplexná veličina, tzn. 1. harmonická má svoju amplitúdu 0,325 a svoju fázu –67,44º. Je zvykom výsledok výpočtu uvádzať vo verzorovom tvare.
Pri výpočte 2. harmonickej zložky postupujeme pri určení fázora podľa obr. 5.28 od hodnoty 1 po každom druhom vyznačenom bode fázora {1, -j; -1; j; 1, -j; -1; j;}. Pre k = 2 platí:

(5.63)
Z výsledku je zrejmé, že počítaný diskrétny periodický priebeh neobsahuje 2. harmonickú zložku (všeobecne pre unipolárny obdĺžnik v pomere implulz medzera 1:1 sú všetky párne zložky nulové).
Postupom, ktorý bol uvedený, by sme vypočítali aj ďalšie harmonické zložky. Podľa vzťahu (5.58) uvedeného pre obraz sa k pohybuje v hraniciach k = (0 ÷ 7).
Výsledky výpočtu obrazu v sledovanom príklade sú nasledovné:
; ; ; ; ; ; ; .
Vidíme, že medzi určitými pármi existuje v hodnotách komplexná združenosť (tak ako to bolo uvedené vo vlastnostiach DFT) a že sledovaný priebeh obsahuje jednosmernú zložku a len nepárne harmonické zložky.
DFT je symetrická okolo hodnoty N/2, v našom príklade pre N = 8 os symetrie vedie cez 4. harmonickú. Komplexne združené sú nasledujúce zložky:

je os symetrie obrazu.
Graf vypočítaného spektra je znázornený na obr. 5.29a. Už v kap. 5.2 sme sa dozvedeli, že spektrum periodického signálu je diskrétne a má klesajúcu tendenciu smerom k vyšším harmonickým zložkám. Na pohľad uvedená druhá vlastnosť odporuje znázornenému grafu na obr. 5.29a. Výsledky výpočtov však treba chápať tak, že druhá polovica vypočítaného spektra nad N/2, t. j. pre k = (5 ÷ 7) nemá fyzikálny význam. Zodpovedá zápornému spektru (obr. 5.29b), tzn.:
zodpovedá , zodpovedá a zodpovedá .
Skutočné spektrum vypočítané pre N = 8 vzoriek je znázornené na obr. 5.29c a zodpovedá N/2, t. j. štyrom harmonickým zložkám (nepočítame jednosmernú zložku, ktorá netvorí pri symetrii so žiadnou harmonickou pár). Platí teda, že spektrum diskrétneho periodického signálu je diskrétne a má klesajúcu tendenciu smerom k vyšším harmonickým zložkám. Z obr. 5.29c je zrejmé, že moduly a , a , a sa pre fyzikálne realizovateľné signály sčítavajú.
Výsledné amplitudové spektrum analyzovaného priebehu potom je: ; ; ; ; . .
Obr. 5.29. Spektrum diskrétneho periodického signálu obdĺžnik impulz medzera 1 : 1
Ak porovnáme výsledky amplitúdového spektra počítaného pre tento tvar signálu, so spojitým priebehom (vzťah 5.17), t. j. N→∞, zistíme pre počet vzoriek N = 8 odchýlky uvedené v tab. 5.3.
Tab. 5.3. Odchýlky pri výpočte koeficientov Fourierovho radu ( ) a DFT (N = 8)
Harmonická k

Odchýlka

0 0,5 0,5 0
1 0,6366 0,65 0,014
2 0 0 0
3 0,212 0,27 0,058
4 0 0 0
Je zrejmé, že čím väčším počtom vzoriek N bude definovaný diskrétny periodický priebeh, tým sa odchýlka bude zmenšovať a sa bude viac približovať k hodnote 2/kπ."

Poznámka

střední, Práce obsahuje grafy a tabulky o rozsahu cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29410
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse