Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Tělesné schéma a sebepojetí tělesně postiženého

Tělesné schéma a sebepojetí tělesně postiženého

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Sebepojetí a porovnávání s ostatními lidmi - období, kdy hraje důležitou roli, rozdíly mezi zdravými a postiženými lidmi. Tělesné postižení, tělesné schéma. Sebepojetí - na úrovni zobrazení, které obsahuje vjem a představu vlastního těla, sebepojetí, které zahrnuje emoční složku, na úrovni budoucí motivace, na úrovni vlastní moci, představy co mohu sám učinit a ovlivnit, vliv sociální role. Vývoj sebepojetí, faktory, které na něj mají vliv.

Obsah

1.
Sebepojetí a porovnávání s ostatními lidmi
2.
Tělesné postižení, tělesné schéma
3.
Sebepojetí
4.
Vývoj sebepojetí, faktory, které na něj mají vliv.

Úryvek

" Charakteristické rysy sebepojetí tělesně postižených můžeme chápat v různém smyslu:
1) Na úrovni zobrazení, které obsahuje vjem a představu vlastního těla. Vztah vlastního zevnějšku k sebehodnocení je známý a u lidí tělesně postižených má svůj význam. Někteří z těchto lidí se snaží svůj handicap nějakým způsobem kompenzovat. Např. studiem či zdůrazněním hezké části těla (obličej, při postižení obličeje zase třeba hezkým tělem). Tělesně postižení lidé do své identity zahrnují celý komplex žádoucích i nežádoucích, negativně hodnocených vlastností svého zevnějšku. Mnohdy se chirurgicky opraví vada, ale postižený člověk má stále svou starou identitu a s novým zjevem se „nezžije“

2) Sebepojetí, které zahrnuje emoční složku. Může být značně variabilní. Sebepojetí vyplývá ze srovnání představy a přání s realitou, tj. z diference mezi reálným a ideálním já. Hodnotící citový vztah k sobě bývá závislý na vlastní aspirační úrovni, která je ovlivněna zkušeností. To znamená, jak bylo dítě od narození hodnoceno a akceptováno rodiči, později vrstevníky, školou i na jiné sociální úrovni. Je ovlivněna postoji společnosti, které většinou moc pozitivní nebývají. Sebehodnocení tělesně postižených bývá v mnoha směrech odlišné, někdy může převažovat negativní sebevymezení. Závisí především na možnostech jedince přiměřeným způsobem posuzovat a hodnotit – což nelze očekávat u lidí s kombinovaným postižením (kombinace tělesného a mentálního postižení, či tělesně postižení s duševní poruchou). Určitý význam zde má nezkušenost, vyplývající z časté izolace a nedostatků možností srovnávat sebe sama s jinými osobami. Důležitou roli zde samozřejmě okolní společnost, její postoje k tělesně postiženým. Na jedné straně je to nejasná představa o možnostech tělesně postižených, na druhé straně tendence ke generalizaci a neochota přiznat tělesně postiženým větší variabilitu projevů, stejné individuální rozdíly jaké existují u intaktní společnosti. Sebepojetí zahrnuje i schopnosti jedince, které rovněž mohou být handicapem nějak postiženy. Tělesně postižený by kolikrát chtěl udělat určitou věc, ale například okolnosti mu to v daný čas neumožňují.
Základ sebehodnocení tělesně postiženého dítěte je třeba hledat v počátcích jeho vývoje. Dítě přejímá názory a postoje vlastních rodičů, jeho sebehodnocení odráží hodnocení a citové přijetí lidmi v jeho nejbližším okolí. Jestliže bylo nízké, eventuálně dítě nebylo jednoznačně citově akceptováno, bude zhoršené i jeho sebehodnocení. Dalším významným faktorem ovlivňujícím sebepojetí je škola. Úspěšnost ve školní práci může kompenzovat nedostatky dané postižením, ale může naopak sebehodnocení dále zhoršovat. I zde je důležitý postoj rodičů, jakým způsobem budou výsledky ve škole dítěti interpretovat, jaký jim budou dávat význam a hodnotu. Podstatné je i hodnocení vrstevníky, akceptace dítěte a jeho ocenění dobrým sociálním statutem, např. ve třídě, v kroužku. Sebehodnocení je určitým způsobem ohroženo v období puberty a adolescence. V této vývojové fázi si člověk vytváří vlastní identitu. Vzhledem ke zvýšené kritičnosti, větším obtížím seberealizace a často prvním, ne vždy uspokojujícím kontaktům se zdravou populaci (u tělesně postižených adolescentů, kteří přicházejí z internátních zařízení) lze tuto fázi považovat (stejně jako u zdravých vrstevníků) v rozvoji tělesně postižených za kritickou. Nástup do zaměstnání, úspěšnost v této oblasti i subjektivní prožitek doprovázející úsilí o seznámení s přijatelným partnerem mohou představovat další potenciální zátěž sebehodnocení tělesně postiženého. Ohrožení budoucího rodičovství, dané vlastním zdravotním stavem může být rovněž traumatem, snižujícím sociální status i sebepojetí dospělého tělesně postiženého.
Sebepojetí není ale vázáno pouze na prostředí, v kterém se zrovna právě teď tělesně postižený nachází. Je vázáno také na nejrůznější zkušenosti, které tento člověk v průběhu života získal. Závisí zde na samozřejmě i na době vzniku handicapu. Lidé, kteří svůj tělesný handicap mají od narození se většinou se svojí vadou vyrovnají lépe než člověk, který např. přijde o končetinu v důsledku úrazu v pozdějším věku, kdy už měl vybudovaný vlastní život a musí si zvykat na novou situaci. Člověk s vrozenou vadou považuje tuto situaci za přirozenou. U získaných vad je krizová fáze doba po vzniku tělesného handicapu. Lidé v této fázi zažívají pocit ztráty a obtíže s přijmutím nové identity. Pociťují k sobě samým nenávist, odpor, stejně tak ale také k jiným lidem, neboť jsou nespokojení se současným většinou již nevratným stavem, který se jim jeví pro zbytek života pro ně nepřijatelný.
První reakcí na nově vzniklé postižení bývá tzv. fáze šoku, která postupně odeznívá a člověk se začíná vyrovnávat s realitou. Ale přesto se, zejména v emočně vypjatých chvílích, může tato reakce objevit v sebepojetí znovu. Citový vztah k sobě samému, ale i sebeúcta se v těchto situacích obvykle zhoršují. Člověk se začíná hodnotit jinak než dříve. Považuje se za méně přijatelného, nemožného, hodného zavržení. Extrémním případem takových postojů jsou suicidiální tendence."

Poznámka

Seminární práce z předmětu Somatopedie k problematice tělesného schématu a sebepojetí tělesně postižených.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5980
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse