Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Teorie a didaktika úpolových sportů - otázky a odpovědi

Teorie a didaktika úpolových sportů - otázky a odpovědi

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje deset otázek, které se (mimo otázky 2) skládají z teoretické a didaktické části. Zabývá se vývojem, dělením, charakteristikou úpolů a úpolových sportů, jejich významem, nácvikem a schopnostmi, které ovlivňují jejich provedení.

Obsah

1.
Otázka 1
1.1
Přehled, vývoj a systematika
1.2
Metodika přípravy
2.
Otázka 2
2.1
Společné znaky úpolů
3.
Otázka 3
3.1
Základní úpoly
3.2
Taktická příprava
4.
Otázka 4
4.1.
Úpolové sporty
4.2.
Technická příprava
5.
Otázka 5
5.1.
Bojová umění úpolového charakteru
5.2
Rozvoj kondičních schopností
6.
Otázka 6
6.1
Sebeobrana.
6.2
Koordinační schopnosti
7.
Otázka 7
7.1.
Využití úpolů v profesní činnosti
7.2.
Rozvoj koordinačních schopností
8.
Otázka 8
8.1
Význam sportovní přípravy
8.2
Biomechanika základních technik
9.
Otázka 9
9.1.
Plánování přípravy
9.2
Zatížení v dlouhodobé přípravě
10.
Otázka 10
10.1
Kondiční schopnosti – síla, vytrvalost
10.2
Podstata stability a základní postoj
11.
Otázka 11
11.1
Kondiční schopnosti – rychlost, pohyblivost.
11.2
Objem v dlouhodobé přípravě

Úryvek

“ 1 a, Přehled, vývoj,systematika

Úpoly – jsou tělesná cviční,kterými jsme v bezprostředním kontaktu se soupeřem. Snažíme se překonat jeho fyzický odpor a zvítězit nad ním. Tato činnost se uskutečňuje v oboustranném kontaktu bez, nebo se zbraněmi.
Používají se chladné zbraně (úderné-cep, palice vrhací-oštěp,hvězdice sečné-meč, nůž bodné-kor,kopij…)

Vývoj
Úpoly vznikly v nejstarších dobách lidské společnosti.
Prvopospolná společnost – boj o život, potravu,ženu,,území-již zde se objevují první prvky zápasení,boxu,šermu (nejvýrazněji v krajinách Dálného východu)
Feudální společnost-vlivem patristiky a scholastiky se rozvoj těla a bojových zručností zanedbával
Období rytířů-úpolové činnosti dostávají „zelenou“- ve světě skoro každá etnická společnost má svoje formy boje…

Vlivem zavedení střelných zbraní došlo k poměrně velkému zlomu ve vývoji klasických bojových (úpolových) činností. V boji ztráceli význam bodné, sečné zbraně a některé boje beze zbraní. Vyřadilo se brnění z vojenské výstroje.

Název ÚPOLY vznikl v roce 1871 Tyršovou zásluhou. Ve soustavě cvičení došle k následujícímu třídění těl. cviční:
-cvičení bez nářadí a bez pomoci (prostná, pořadová cvičení)
-cvičení na nářadí a s náčiním
-cvičení skupinová
-úpoly – cvičení, při kterých (bez i se zbraní) přemáháme odpor živé síly soupěře. Sem zařadil:
-odpory, zápasení,box, šerm seknutím, šerm bodnutím

Tyrš docenil význam úpolů pro jejich mnohostranné působení na organismus cvičence a osvojení si bojových zručností jednotlivce. Pro nedocenění významu tohoto cviční tělovýchovnými pracovníky se úpoly s mnohými sporty ze sokolské těl. soustavy vytratily.
V současné době si úpoly našli své místo mezi jinými sporty, jako je např. atletika, gymnastika apod.

Systematika
Podle tělesných cvičení dělíme úpoly na:
1. Přípravné (základní) – nevyžadují žádný speciální výcvik, slouží jako příprava pro sportovní úpoly a sebeobranu. Dělíme je na:
- úpolové přetahy
- úpolové přetlaky
- úplové odpory
- úpolové hry
všechny jsou vhodné pro obě pohlaví i kategorie.


2. Sportovní – přesně určená pravidla, evidence výsledků,soutěží,úrovně soutěží
3. Sebeobrana – nejvíce se podobá původním bojovým činnostem. Ve světě existuje poměrně hodně sebeobranných disciplín. Z některých forem sebeobrany vznikly samotné úpolové sporty (judo, karate..)podle toho dělíme úpoly na.
a.) sportovní – s použitím hl. úderů těla – box, Fr. A Th. box, Kick box,
- s použitím hmatů a znehybnění – judo, zápas,umo,sambo
- s použ. chladných zbraní-kendo, kobudo, šerm
b.) sebeobrana- s použitím bod. A seč. Zbraní
-s použ. Tyčí růz délek
- s použitím zbraně
- beze zbraně s použ. Kopů, hodů,pák, škrcení..
1b.) Metodika přípravy

ZŠ – má žáky seznámit se základními formami fyzického kontaktu (různé soutěže úpolového charakteru)
SŠ- využívá poznatků žáků ze ZŠ a umožňuje si osvojení základních zručností a návyků sebeobrany, rozšíření vědomostí, dovedností…

Cvičence je důležité seznámit s historií čínského i japonského bojového umění a poukázat na jejich kladné stránky. U vlastního osvojení úpolových cvičení je třeba se od začátku zaměřit a vést cvičení v linii etiky a etikety bojových úpolových cvičení, aby toho nezneužívaly dětí v šarvátkách mezi sebou…
Individuální přístup ke cvičencům je základem dosáhnutí úspěchu každého cvičence – tím se eliminuje nezájem cvičenců, nebo nedostatečné jejich zapojení do cvičení. Některé studenty úpoly nezajímají – těm je potřeba se zvláště věnovat a zapojovat je.
Každý cvičenec by měl mít umožněno samostatně řešit danou bojovou situaci – a dále ji rozvíjet, vylepšovat.
Při základních úpolových cvičení je důležitá názornost. Popř. i video.
Po osvojení částí technik se daná technika spojuje v celek. K dokonalému osvojení si technik je zapotřebí pravidelného intervalu vyučovacích hodin, ve kterých se mimo jiné věnujeme i správnému dýchání, psychické regulaci,správnému držení těla, relaxaci, rychlému a správnému hodnocení situace apod.

2a.) Společné znaky úpolů

Úpoly se vyvíjely z vojenských a bojových zručností, kde bylo cílem zlikvidovat soupeře.
V současnosti – úpoly přispívají k osvojení a zdokonalování zručnosti v sebeobraně, zvyšují psychickou odolnost, překonávají bolestivé pocity z páčení, zásahu bodnou zbraní….
Jsou součástí přípravy mnohých skupin – PČR, VSČR, …Dnes se nevyužívají k likvidaci soupeře, ale pomáhají k duševnímu, fyzickému i zdravotnímu stavu jedince….

Pohyb s soupeři, kontakt, páky, techniky, nošení, základní postoj – viz následující kapitoly

2b.) – Význam přípravy pro využití v praxi – každý sám…

3a.) základní úpoly

Podle tělesných cvičení dělíme úpoly na:
4. Přípravné (základní) – nevyžadují žádný speciální výcvik, slouží jako příprava pro sportovní úpoly a sebeobranu. Dělíme je na:
- úpolové přetahy
- úpolové přetlaky
- úplové odpory
- úpolové hry
všechny jsou vhodné pro obě pohlaví i kategorie.


5. Sportovní – přesně určená pravidla, evidence výsledků,soutěží,úrovně soutěží
6. Sebeobrana – nejvíce se podobá původním bojovým činnostem. Ve světě existuje poměrně hodně sebeobranných disciplín. Z některých forem sebeobrany vznikly samotné úpolové sporty (judo, karate..)podle toho dělíme úpoly na.
a.) sportovní – s použitím hl. úderů těla – box, Fr. A Th. box, Kick box,
- s použitím hmatů a znehybnění – judo, zápas,umo,sambo
- s použ. Chladných zbraní-kendo, kobudo, šerm
b.) sebeobrana- s použitím bod. A seč. Zbraní
-s použ. Tyčí růz délek
- s použitím zbraně
- beze zbraně s použ. Kopů, hodů,pák, škrcení.."

Poznámka

Vypracování odpovědí do předmětu teorie a didaktika úpolových sportů z Masarykovy univerzity v Brně, fakulty sportovních studií.
Obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11615
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse