Teorie her


Kategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Smíšené rozšíření maticových her - řešení ve smíšených strategiích (vlastnosti: hra nemá řešení v ryzích strategiích, hledáme alespoň pravděpodobnost volby každé strategie), nekonečný konflikt - pravděpodobnosti. Převedení na model LP. Příklad.

Obsah

1.
Smíšené rozšíření maticových her - řešení ve smíšených strategiích
2.
Převedení na model LP
3.
Příklad

Úryvek

" Zaměstnanci hutní společnosti chtějí vyjádřit svou nespokojenost s vývojem mezd, kde společnost chce snížit objem prostředků. Jejich odborový svaz po analýze situace vidí dvě možnosti: Bud' stávku, nebo nestávkovat a pokusit se o vyjednávání s vedením společnosti.
Ze strany společnosti může dojít k tomu, že na jednání bud' přistoupí, nebo ne.


Odborový svaz odhadl dopad vzájemných kroků takto:
• Jestliže společnost nebude vyjednávat a ke stávce nedojde, poklesnou mzdy o celkovou sumu 2 mil. Kč., dojde -li ke stávce, společnost nakonec ustoupí a zvýší mzdy o 2 mil. Kč.
• Pokud bude společnost ochotná vyjednávat a stávka se neuskuteční, dosáhne svaz zvýšení mezd o 3 mil. Kč. Nebude -li jednání úspěšné a dojde ke stávce, sníží přesto společnost mzdy o 1 mil.Kč."

Poznámka

Přednáškový materiál. Velmi stručné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x443d0beb3d026.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Teorie_her.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse