Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Teorie informace - maturitní otázka

Teorie informace - maturitní otázka

Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje se základními pojmy a poznatky teorie informace. Soustředí se na vymezení zprávy, její členění, kódování a přenos a pokračuje obsahem pojmu informace a možností kvantifikace její přítomnosti ve zprávě. V této souvislosti rozebírá rovněž pojem entropie a předkládá pojetí jak entropie, tak informace dle zakladatele teorie informace Clauda Shannona. Závěr práce si všímá dalších charakteristik informací, a to redundance a irelevance.

Obsah

1.
Teorie informace
2.
Zpráva a její dělení
3.
Kódování a přenos zprávy
4.
Informace, její význam a rysy
5.
Kvantifikace informace
5.1.
Měření množství entropie
5.2.
Měření množství informace
6.
Informace a entropie
6.1.
Shannonova definice
6.2.
Shannonova věta
6.3.
Obrácená Shannonova věta
7.
Entropie
8.
Redundance
9.
Redundance a irelevance
10.
Irelevance

Úryvek

"Teorie informace - se zabývá přenosem, kódováním a měřením informace. Za tvůrce vzniku teorie inform. se pokládá C. E. Shannon. K nejdůležitějším odvětvím teorie informace patří teorie přenosu informace.

Zpráva:
Je kombinací znaků z abecedy uspořádaných podle pravidel tak, aby byla srozumitelná.
Zpráva může, ale nemusí být informací.
Zpráva o velmi pravděpodobném jevu nese v sobě tedy málo informace a naopak zpráva o málo pravděpodobném jevu obsahuje velké množství informace

Dělí se na :
Kódování zpráv
Vysílání zpráv
Přenos informačním kanálem
Příjem zpráv u příjemce
Dekódování zpráv

Kódování zpráv:
Transformace zprávy z vyjádření v jedné abecedě do abecedy jiné.
Kódování pro zvýšení redundance - zvyšuje počet nevyužitých znaků abecedy, tím se zvětší možnosti opravy a detekce chyb
Kódování k potlačení redundance - potlačuje redundanci nejvíce jak je to možné.
Optimální kódování – se snaží co nejvíce využít danou abecedu
Huffmanovo kódování - algoritmus využívaný pro bezeztrátovou kompresi dat. Konvertuje znaky vstupního souboru do bitových řetězců různé délky. Znaky, které se ve vstupním souboru vyskytují nejčastěji, jsou konvertovány do bitových řetězců s nejkratší délkou. Znaky vyskytující se velmi zřídka jsou konvertovány do delších řetězců.
Informační kanál:
Informační kanál je cesta, na níž je zpráva vystavena možnosti poškození.
Informační šum:
Poruchy vznikající při přenosu zprávy kanálem a zkreslující přenášenou zprávu.
Kapacita kanálu:
Maximální množství informace, které je možno přenést za časovou jednotku.
Z definice plyne, že pojmu informace musíme dát nějaký kvantitativní smysl.
Dekódování zpráv:
Inverzní operace ke kódování.

(schéma)

Informace:
Sdělí poznatek, který má smysl a snižuje nejistotu. Informaci chápeme sémanticky, běžně tento pojem používáme v řeči, ale lze ji definovat i matematicky.

Dvojí význam informace:
Sémantický:
Jaký je obsah zprávy.
Syntaktický:
Jaká je forma zprávy.

Teorie informace se zabývá pouze syntaktickým pojetím a nezajímá ji sématika."

Poznámka

Práce obsahuje drobné schéma. V práci se objevují pravopisné chyby a záměna pojmu sémantika za sématika.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22644
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse