Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Teorie k ústní maturitní zkoušce z ČJ - 1.část

Teorie k ústní maturitní zkoušce z ČJ - 1.část


Kategorie: Čeština

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Jedná se o teorii, kterou je třeba znát k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka. Soubor je graficky a tedy přehledně zpracován do kartiček.

Obsah

1.
Funkční styly jazyka: prostě sdělovací, odborný, administrativní, publicistický, řečnický a umělecký
2.
Próza / drama / poezie
3.
Jazykové prostředky, např.: obrazná pojmenování, řečnické figury
4.
Forma textu (ich nebo er)

Úryvek

"vzhledem k formátu nelze."

Poznámka

Práce obsahuje pouze naskenované schémata z učebnice.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x534e910136cb3.zip (4895 kB)
Nezabalený formát:
x534e910136cb3 (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse