Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Teorie mikroekonomické politiky státu

Teorie mikroekonomické politiky státuKategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Otázka ke státním závěrečným zkouškám probírá témata související s teorií mikroekonomické politiky státu.

Obsah

1.
Teorie veřejné volby
2.
Funkce vlády
3.
Subjekty politického trhu
4.
Mechanismus veřejné volby
5.
3 skupiny kolektivních rozhodnutí
6.
Jak se tvoří kolektivní rozhodnutí?
7.
Arrowův teorém
8.
Teorém středního voliče
9.
Hospodářská politika
10.
Příčiny mikroekonomické politiky
11.
Mikroekonomické důvody státních zásahů do ekonomiky
12.
Nástroje mikroekonomické politiky
13.
Přístupy k mikroekonomické politice
14.
3 základní typy mikroekonomické politiky
15.
Problémy hodnocení účinnosti mikroekonomické politiky

Úryvek

"TEORIE MIKROEKONOMICKÉ POLITIKY STÁTU
Teorie veřejné volby
Představuje rozhodnutí činěná skupinou nebo v její prospěch. Většinou se tato rozhodnutí týkají alokace zdrojů. Teorie tvrdí, že chování státního sektoru ekonomiky je výsledkem individuálních rozhodnutí voličů, politiků a úředníků, kteří se setkávají na politickém trhu.

Předmětem teorie veřejné volby – je způsob, jakým se tato kolektivní rozhodnutí realizují a také alokace zdrojů, které je takto dosaženo.
Teorie veřejné volby předpokládá, že chování člověka je motivováno:
1) egoismem,
2) racionalitou,
3) snahou o maximální užitek.

Funkce vlády:
1) legislativní – vytváření právního rámce pro tržní ekonomiky, definuje vlastnictví
2) stabilizační – pro stabilizační fci využívají vlády monetární a fiskální politiku, roli hraje i centrální banka
3) alokační – spočívá v rozmístění zdrojů a prezentuje mikroekonomickou stránku hospodářské politiky vlády (důvody – diskriminace některých skupin, nedokonalá konkurence)
4) přerozdělovací – přerozdělování důchodů prostřednictví daní a transferových plateb mezi skupinami.

Subjekty politického trhu
a) občané – voliči – očekávají, že jimi volení představitelé budou prosazovat a přijímat rozhodnutí vedoucí k naplnění předvolebních slibů
b) politici – maximalizují svůj užitek, usilují o své zvolení či znovuzvolení
c) byrokracie – podporuje a volí takové politiky a strany, které zajistí růst veřejného sektoru,
d) zájmové skupiny (lobby) – hájí určitý společný zájem

Teorie veřejné volby vychází z předpokladu, že vlády se chovají tak, aby získaly maximální počet hlasů v následujících volbách a zůstaly i nadále u moci. Vlády se snaží aktivně hospodářský cyklus ovlivňovat v zájmu svého znovuzvolení (po volbách – restriktivní politika – pokles inflace, růst nezaměstnanosti, před volbami – expanzivní politika – růst inflace, pokles nezaměstnanosti) – střídání těchto makroekonomických hospodářských politik v souvislosti s volebním cyklem – tj. tzv. politické cykly.

Konkurence mezi politickými stranami – voliči podporují tu stranu, od níž očekávají maximalizaci svého důchodu, bohatství. Strany usilují o volební vítězství. V krátkém období mohou důchody voličů měnit intenzitou využívání existujících zásob kapitálu a práce. V dlouhém období je složitější vytvořit nový důchod. Platí, že ekonomická výkonnost a blahobyt v budoucnu musí být částečně vykoupeny omezením spotřeby a blahobytu dnes. – to vede k tomu, že vlády předkládají volební programy s krátkodobým efektem."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy a tabulka o rozsahu 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5155b49e52a4f.zip (25 kB)
Nezabalený formát:
Teorie_mikroekonomicke_politiky_statu_SZZk.doc (88 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse