Teorie monetární politiky

Kategorie: Monetární politika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje několik témat z monetární politiky. Sleduje genezi názorů na úlohu peněz v ekonomice. Popisuje poptávku po penězích v klasické, Keynesově a monetaristické teorii. Uvádí transmisní mechanismy a kritéria monetární politiky. V závěru představuje vývoj měnové politiky v ČR v kontextu evropské měnové integrace.

Obsah

1.
Cílová inflace
2.
Poptávka po penězích a inflace
3.
Nominální a reálná peněžní zásoba, nominální a reálné úrokové sazby
4.
Poptávka po penězích a úrokové sazby
5.
Poptávka po reálných peněžních zůstatcích a očekávaná míra inflace
6.
Vývoj měnové politiky v České republice v kontextu evropské integrace

Úryvek

"Cílování inflace

U cílování inflace centrální banka s jistým předstihem veřejně vyhlásí inflační cíl (či posloupnost cílů), o jehož dosažení bude usilovat. Jedná se o aktivní a přímé formování inflačních očekávání. Tento režim zahrnuje do svého rozhodovacího schématu podstatně větší množství informací než jen měnový kurz nebo peněžní agregáty, např. také trh práce, dovozní ceny, ceny výrobců, mezeru výstupu, nominální a reálné úrokové sazby, nominální a reálný měnový kurz, hospodaření veřejných rozpočtů apod. Konkrétní podoba inflačního cílování v České republice je nastíněna na stránce Cílování inflace v ČR. (www.cnb.cz)

1. Poptávka po penězích a inflace
Trh peněz
Trh peněz, tj. poptávka po penězích a jejich nabídka, determinují krátkodobou
Nominální úrokovou sazbu a tato úroková sazba tento trh zároveň uvádí do rovnováhy. Termín "trh peněz" má dosti odlišný význam v ekonomické teorii a v praxi finančních trhů, i
když tento rozdíl je pouze zdánlivý.

V praxi finančních trhů je peněžním trhem rozuměn trh s krátkodobými aktivy -s penězi ve formě vkladů na požádání, krátkodobých termínových vkladů a krátkodobých cenných papírů. V makroekonomii je takto definovaný trh rozdělován do dvou částí - na trh peněz v užším smyslu slova a na trh krátkodobých finančních aktiv.

Trh peněz je trhem oběživa a vkladů na požádání, zatímco trh krátkodobých finančních aktiv je trhem krátkodobých cenných papírů. Tyto dva trhy jsou však pouze dvěma stranami jedné mince, neboť rovnováha na jednom z nich znamená v souladu s Walrasovým zákonem i rovnováhu na druhém z nich. Proto si při analýze celého trhu můžeme vystačit pouze s jednou jeho částí, tj. s trhem peněz, a tím se nám analýza dosti zjednoduší. Trh peněz je trh zásadně odlišný od trhu zboží nebo jiných aktiv. Peníze poptáváme proto, abychom je drželi a použili je ve vhodném časovém okamžiku na nákup zboží či jiných aktiv. Zboží a jiná aktiva poptáváme proto, abychom je spotřebovali nebo abychom po určitou dobu využívali jejich služby. Proto mají termíny poptávka po penězích a nabídka peněz dosti specifický význam. Poptávka po penězích je vyjádřením toho, kolik firmy i jednotlivci chtějí v daném časovém okamžiku držet hotovostních prostředků - oběživa a depozit na požádání, které lze
okamžitě použít k placení. Množství těchto prostředků bývá v monetární ekonomii
označováno za peněžní zůstatky. Peněz tedy nechceme držet co nejvíce, jak by řekl laik, ale pouze omezené množství jako určitý podíl celkového bohatství. Poptávka po penězích je tedy do jisté míry imaginární koncepce - tuto poptávku nikdo z nás nevyjadřuje v obchodech či na tržištích. Přesto mají změny této poptávky klíčový význam pro determinaci veličin jako jsou úrokové sazby, devizové kursy, platební bilance, míra inflace či vývoj hospodářského cyklu. Nabídka peněz představuje množství hotovostních prostředků, které se v bankovním sektoru v daném časovém okamžiku nachází. Tomuto množství se v monetární ekonomii říká peněžní zásoba.
Naši analýzu začneme analýzou poptávky po penězích. Uvidíme, že tuto poptávku ovlivňuje výrazně hotovostní management, tj. činnost finančních manažeřů firem spočívající v přesunování fondů mezi běžnými účty a krátkodobými cennými papíry. Do tohoto rozhodovacího problému zavedeme inflaci a podíváme se na to, jak ovlivňuje poptávku po penězích. Analýza nám ukáže, že poptávka po penězích závisí na krátkodobých úrokových sazbách a proto je nutno křivku LM vztahovat právě k těmto úrokovým sazbám. Poté obrátíme pozornost na celé spektrum finančních aktiv z hlediska doby splatnosti a na vztah mezi krátkodobými úrokovými sazbami a dlouhodobými úrokovými sazbami neboli na časovou strukturu úrokových sazeb a na výnosovou křivku. Zde nám analýza ukáže, že poptávka po investicích závisí na dlouhodobých úrokových sazbách a proto je nutno křivku IS vztahovat právě k těmto úrokovým sazbám. Zásadním problémem poptávky a nabídky na trhu peněz je to, že ekonomické subjekty ani tak nezajímá aktuální nominální množství peněz, ale jejich kupní síla, tj. reálné množství peněz. Proto jsou pro jejich rozhodování důležité poptávka po reálných peněžních zůstatcích a reálná peněžní zásoba. Proto jsou pro jejich rozhodování důležité poptávka po reálných peněžních zůstatcích a reálná peněžní zásoba. Ty společně determinují nominální krátkodobou úrokovou sazbu (pod ní si můžeme představit např. sazbu z mezibankovních depozit - v ČR sazbu PRIBOR). Zde jsme se dostali k určité záhadě peněžního trhu, kterou je to, že reálné procesy determinují nominální veličinu. Tu to zdánlivou záhadu si objasníme v první části kapitoly."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23919
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse