Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Teorie omezení a její využití v řízení podniku

Teorie omezení a její využití v řízení podniku


Kategorie: Logistika, Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná práce pojednává o teorii omezení a její využití v řízení podniku. Vysvětluje pojetí úzkých míst a jejich kategorie. Sleduje kroky při práci s úzkými místy a typická opatření u kapacitních úzkých míst. Objasňuje stanovení kritérií při zařazování výrobků do výrobního programu. V závěru charakterizuje řízení výroby systémem Buben – Zásobník – Lano (DBR).

Obsah

1.
Pojem teorie omezení (TOC)
2.
Kroky při práci s úzkými místy
3.
Preferenční kritéria při tvorbě výrobního programu
4.
Závěry TOC pro plánování a řízení výroby
5.
Řízení výroby systémem DBR neboli Buben- Zásobník - Lano
5.1.
Funkce bubnu
5.2.
Funkce zásobníku
5.3.
Časové zásobníky
5.4.
Funkce lana

Úryvek

"Preferenční kritéria při tvorbě výrobního programu
Rozhodování o výrobní programu uskutečňovaná tradičně na základě kalkulace v plných nákladech může jen výjimečně vést ke správnému výsledku.Chybná rozhodnutí dostáváme proto, že režijní náklady se na jednici přiřazují bez důsledného respektování ovlivňujících faktorů. V kalkulaci plných nákladů se mimo jiné počítá s určitým objemem výroby. Při jiném objemu výroby již údaje o kalkulovaných režijních nákladech na jednice a o kalkulovaném zisku nejsou správné.
Potřebám manažerského rozhodování více vyhovuje kalkulace neúplných nákladů (direct costing). Na výrobky kalkulujeme pouze variabilní náklady, tj. přímé náklady a variabilní část režie. Zbývající fixní se nekalkulují. Při rozhodování o výhodnosti výrobku se pracuje s tzv. příspěvkem na úhradu fixních nákladů a tvorbě zisku. Používáme relativní příspěvek na úhradu, ten udává, s jakou rychlostí lze v úzkém místě dosáhnout určité výše hrubého zisku). Vypočítáme ho tak, že absolutní příspěvek na úhradu dělíme časem spotřebovaným na jednici výroby na úzkém místě.
Závěry TOC pro plánování a řízení výroby: diferencují se režimy práce na úzkém místě a mimo ně ekonomická výhodnost výrobků se posuzuje podle relativního příspěvku na úhradu fixních nákladů a tvorby zisku, (relativní příspěvek na úhradu = Absolutní PÚ / Spotřeba času výrobku na ÚM, absolutní příspěvek na úhradu = Cena – Jednotkové variabilní náklady) předpokládá se promyšlené vytváření zásob rozpracovanosti, avšak jen ve výši a struktuře potřebné pro chod ÚM pracoviště, která nejsou ÚM, nemusejí být zcela využita na ÚM se pečlivě zvažuje pořadí a velikost dávek (tj. velikost dávek je různá v různých místech řetězce)
Při přímém řízení výroby se uplatňuje metodický komplex DBR
Řízení výroby systémem DBR (Drum – Buffer – Rope) neboli Buben - Zásobník – Lano
Cílem DBR je maximalizace průtoku při minimálních stavech zásob. Jde o princip tahu.
Funkce bubnu
Bubnem je úzké místo. Vytvoří se pro ně realistický hlavní výrobní plán tak, že se respektují priority a usiluje se o maximální propustnost systému (ekonomický efekt). Dávky se stanovují tak, aby ÚM bylo co nejvíce využito.
Funkce zásobníku je ochránit propustnost úzkého místa umístěním časových zásobníků práce před relativně malý počet pracovišť ve výrobě: před ÚM, před montáží, před expedicí.
Časové zásobníky jsou časové předstihy, s nimiž musejí být přisunuty meziprodukty před ÚM. Plní funkci pojistky vůči poruchám dodávajících pracovišť. Velikost předstihu závisí na frekvenci a závažnosti poruch."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50002046e6f24.zip (142 kB)
Nezabalený formát:
Teorie_omezeni_a_rizeni_podniku.pdf (153 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse