Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Teorie poznaní jednotliviny podle Jana Dunse Scota

Teorie poznaní jednotliviny podle Jana Dunse Scota

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta, České Budějovice

Charakteristika: V této seminární práci autor zjednodušeně shrnuje a interpretuje Scotovo ontologické pojetí jednotliviny a základní teze jeho epistemologie, především pak jeho teorii intuitivního poznání. Metodou, kterou k tomu používá je kombinace a komparace informací získaných ze sekundární literatury, která se již tímto problémem zabývala.

Obsah

1.
Jednotlivina
2.
Scotova epistemologie
2.1
Abstraktivní poznání
2.2
Rozumová intuice

Úryvek

“2. Scotova epistemologie

Aristotelova teorie abstraktního poznání, která popisuje proces vzniku obecných pojmů je výrazně ovlivněna jeho vnímáním primárního postavení obecného a nutného. Rozlišuje zde předmět rozumu a předmět smyslů. Smyslové vnímání směřuje k jednotlivinám, rozum však k tomu co je obecné. Toto vymezení přešlo do scholastické filosofie jako diktum: „intellectus est universalium, sensus particularium“.
Ontologické postavení konkrétní jednotliviny mělo vliv na scotovo pojetí teorie poznání. S tím se spojil teologický postulát, s nímž Scotus přistupoval k problému lidského intelektu. Protože Bůh povolal člověka k visio beatifica, musí být lidský rozum přirozeně schopen také intuitivního duchovního poznání. Oproti tomu poznání cestou abstrakce je schopnost, kterou zařídil Bůh jako positivní důsledek hříchu ve stavu člověka vyhnaného z ráje.
Scotus modifikoval Aristotelovo teorii abstraktního poznání a vypracoval novou teorii intuitivního poznání, čímž vyplnil určitou mezeru v Aristotelovo epistemologii.

2.1 Abstraktivní poznání

Díky abstraktivnímu poznání lze vytvářet obecné pojmy, jenž jsou základem každé vědy. Podle Michala Chabady začíná Scotovo proces abstrakce ve smyslové percepci, kdy se vytváří tzv. phantasmata (smyslové obrazy). V součinnosti intelectus agens (činný rozum) a fantazmy vzniká species intelligibilis (obecný pojem), ve které je reprezentována natura communis (společná přirozenost)X2.
Richard Heinzmann zastává názor, že Scotovo proces abstrakce nezačíná u konkrétní jednotliviny, u smyslového obrazu, ale u obecné(společné) přirozenosti. Z ní získává obecný pojem, prostřednictvím činného rozumu. Objekt a rozvažování jsou nezbytné jako příčiny poznání. Aktivním faktorem je však spontaneita lidského ducha. Smyslová zkušenost je sice nutná jako podnět, na intelekt ale nepůsobí ve smyslu causa efficiens. Nahlédnutí do identity nebo neidentity pojmů není dokonce ani zapotřebí verifikovat smysly „in re“. O pravdě soudu rozhoduje sám rozum.
Rozdíl v interpretaci Scotovo pojetí procesu abstrakce, jenž jsem doufám správně postřehl (je možné, že se jedná pouze o mé chybné pochopení někoho z autorů), se neodvažuji posoudit, proto uvádím oba možné postoje. Pozici Scota, tak jak ji interpretuje Michal Chabada chápu jako mírně blíž tezím empirismu než podle interpretace Richarda Heinzmanna. I přes názory některých současných filosofů je však J. D. Scotus považován za racionalistu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9999
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse