Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Teorie poznání - vývoj poznání u vybraných představitelů epistemologie

Teorie poznání - vývoj poznání u vybraných představitelů epistemologie

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce si klade za cíl nahlédnout a srovnat přístup k poznání v antice. Seznamuje s přínosem poznání sv. Augustina, a také René Descarta, jakožto zástupce filosofie na pomezí středověku a novověku. Zabývá se Sókratovou kritickou dialektikou, i Platónovým světem ideí. V závěru je uvedeno shrnutí této teorie.

Obsah

1.
Úvod
2.
Metodologie
3.
Sokratova kritická dialektika
4.
Platónův svět ideí
6.
Svatý hříšník Aurelius Augustinus
7.
Záhadný Descartes
8.
Shrnutí
9.
Závěr

OBSAH:
"A tak Descartes stanovil čtyři základní aspekty poznání.
Předně, má-li se pracovat vědecky, je nutné najít pevný bod, jakousi nevyvratitelnou pravdu. Co dosud bylo považováno za platné, musí být znovu přehodnoceno a podloženo. Sám Descartes spatřuje svůj cíl v tom, všechno od základu převrátit a začít znovu. Jeho základem v poznání je pochybování. Descartes jde tak daleko, že pohrává si s myšlenkou, že Bůh nás stvořil do podstatné zvrácenosti a nepravdy a je tudíž vlastně „klamajícím Bohem“ nebo „zlovolným démonem“. Jeho filozofická činnost je proto přirovnávána ke vzpouře proti křesťanství i když Descartes sám se této myšlenky zalekl. Později z toho však vyvodil, že existuji-li já klamaný pak jsem „jsem klamán, tedy jsem“, z čehož následně vzešlo světoznámé „dubito ergo sum“ a „cogito ergo sum“. Dalším, druhým Descartovým úkolem je rozdělit každou z otázek, na co nejmenší podotázky, aby se mu lépe hledaly jednotlivé přesné odpovědi. Třetím úkolem bylo vyvozování myšlenek, počínaje předměty nejjednoduššími a nejsnáze poznatelnými, přes složitější až po poznání těch nejsložitějších. Přitom mu šlo o poznání vazeb i článků se sebou zdánlivě nesouvisejících. Poslední podmínkou, kterou si stanovil bylo podrobné popisování hledaného a nacházeného, tak aby tyto výsledky mohly být považovány za objektivní pravdu. Tímto analytických postupem chtěl Descartes dosáhnout jakési geometrické přesnosti filozofického bádání. Byl přesvědčen, že touto cestou dosáhne objektivní pravdy. Stejně jako u sv. Augustina, spočívá i Descartův největší přínos ve filozofické reformně své doby. Tím, že určil metodu a stanovil systém, dal René Descartes pevné základy nové analytické filozofie.


Shrnutí
Klasická antika, chtěla hledat a žít podle poznané pravdy, podle toho co doopravdy jest. Filozofie v této době hledala jakýsi mravní zákon a návod jak žít podle toho, co je správné. Ať už to byl Sokrates, který šel pro svou pravdu na smrt nebo Platón, který se sám pokusil reformovat státní zřízení, je u nich znát jakési vyšší poslání filozofie pro lidi. Stejný cíl vidí ve svém díle i sv. Augustin. Ten jakožto organizační pilíř církve vybral správné myšlenky z antické filozofie a vtělil je do křesťanského učení. Tím, že se z antické polohy pasivního pozorovatele přenesl do výkonné pozice organizátora církve pomohl své době překonat skeptickou nemohoucnost. A přestože z antických myslitelů vyšel, a často v jeho dílech zaznívá odkaz na jejich slova, nejvýznamnějším přínosem je objev pravdy, která záleží v odevzdání se Bohu a vřelé vyznání lásky k Bohu.

Ne láska k moudrosti ale láska k Bohu je to, co podle sv. Augustina dělá filozofa filozofem „Je-li Bůh moudrostí, pak pravý filozof je milovníkem Božím“. Sv. Augustin. O obci Boží. Praha : Karolinum , 2007. 46 s. ISBN 978-80-246-1284-3.
Descartes přijal dědictví Antiky a středověku, že cílem života je vidění pravdy, uvědomování si toho, co jest – přestože on sám se chlubil tím, že se nestará o historii a nectí žádnou z autorit lidí, kteří tu byli před ním. Cítil se být povznesen nad dosavadní nejistotu filosofie a proto kladl takový důraz na metodu filozofického bádání, matematiku, logiku a dedukci. Descartes byl průkopníkem učení o objektivní vědě, neutrální k životu, které se od té doby táhne filozofií."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15019
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse