Teorie práva

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: .

Obsah

Stát - teorie vzniku státu (náboženské teorie, patriarchální, mocenská, smluvní), čím je tvořen stát, formy státu (kdo stojí v čele státu (monarchie, republika, teokracie), podle výkonu moci (demokratické režimy, autoritativní režimy), dělení státu podle struktury (jednotné, složené, federace, konfederace).

Právo - právní a morální normy, legislativa, právní vztahy, právní řád (hierarchie, zákonné a podzákonné normy), systém práva (ústavní právo, správní právo, územní samospráva, občanské právo, obchodní právo, pracovní právo, rodinné právo, trestní právo, finanční právo, soudní právo. Účastníci právních vztahů. Základní právnické pojmy - právo subjektivní, objektivní, veřejné, soukromé, formální a materiální prameny práva.

Listina základních práv a svobod, Ústava ČR - charakteristika jednotlivých hlav.

Ústavní soud a jeho pravomoci.

Moderní demokracie a volby. Znaky demokratického státu. Demokracie - přímá, nepřímá, pojmy: referendum, odvolání, politická strana, iniciativa. Dělení politických stran - podle politické ideologie, podle politického spektra. Volby - komunální, parlamentní, prezidentské. Volební systémy - poměrný, většinový (jednotný systém, absolutní systém, kombinovaný systém).

Občanské právo - právnická osoba, fyzická osoba, práva věcná a závazková, věřitel, dlužník,
povinnost, majetek, věc. Věci - movité, nemovité, spotřebitelné, opotřebitelné, zastupitelné, nezastupitelné, dělitelné, nedělitelné, hmotné, nehmotné.

Rodinné právo - hlavní prameny. Rodina - v užším smyslu, v širším smyslu. Manželství - forma civilní, forma církevní, okolnosti vylučující uzavření sňatku, vztahy mezi manželi, zánik manželství (rozvod: smluvený rozvod, ztížený rozvod).

Vztah mezi rodiči a dětmi - rodiče mají určitá práva a povinnosti, děti mají vůči rodičům povinnosti.

Dědické právo - skupiny, podle kterých se dědí a kdo do nich patří (první skupina, druhá, třetí, čtvrtá).

Vlastnictví - nabývání vlastnictví (na základě smlouvy, dědictví, rozhodnutí soudu).

Trestní právo - provinění (přestupky, trestný čin), dělení (trestní právo hmotné (obecná část (druhy trestů), zvláštní část), trestní právo procesní (hlavní zásady, průběh trestního řízení)).

Správní právo - státní správa, samospráva. Územní samospráva - obce, území obce (intravilán, extravilán), typy obcí (obec, město, statutární města, Hl. město Praha), působnost obce (samostatná působnost, přenesená působnost obce), občané, orgány obce (obecní zastupitelstvo, obecní rada, komise, odbory).

Živnostenské právo - živnost podle předmětu podnikání (výrobní, obchodní, služby poskytující), podle formy živnostenského oprávnění (ohlašovací, koncesovaná).

Úryvek

.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4158
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse