Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika

Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika

Kategorie: Matematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje teorii pravděpodobnosti a matematické statistice. Definuje a dokazuje základní jevy a principy. Vše podkládá větami a teorií. Každé tvrzení názorně demonstruje na příkladech.

Obsah

1.
Teorie pravděpodobnosti
1.1.
Náhodné jevy a jejich pravděpodobnost, pravděpodobnostní prostory
1.2.
Podmíněná pravděpodobnost, závislost a nezávislost náhodných jevů, úplná pravděpodobnost, Bayesův vzorec
1.3.
Náhodná veličina na diskrétním prostoru, nezávislost náhodných veličin, základní momenty, charakteristická funkce
1.4.
Čebyševova nerovnost, zákon velkých čísel v Čebyševově tvaru
1.5.
Bernoulliho schéma pokusů, alternativní, binomické, Poissonovo a multinomické rozdělení 1.6. Náhodná veličina na obecném prostoru, vlastnosti hustoty a distribuční funkce
1.7.
Normální rozdělení, centrální limitní věty
1.8.
Další důležitá absolutně spojitá rozdělení - rovnoměrné, exponenciální, gama-rozdělení, chí-kvadrát rozdělení, t-rozdělení, F-rozdělení
1.9.
Přehled základních charakteristik jednorozměrných i vícerozměrných náhodných veličin, podmíněné charakteristiky
2.
Matematická statistika
2.1.
Náhodný výběr, základní výběrové charakteristiky a jejich vztah k teoretickým charakteristikám
2.2.
Bodové a intervalové odhady parametrů rozdělení
2.3.
Testování statistických hypotéz, druhy statistických testů, konstrukce testových kritérií
2.4.
Analýza experimentálních údajů metrického, ordinálního a nominálního typu, nejužívanější statistické prostředky

Úryvek

"Matematické definice pravděpodobnosti
(a) Klasická
Vychází z pojmu „stejná možnost“. Je-li n různých výsledků daného pokusu, všechny tyto jsou stejně možné, m z nich má za následek jev A, potom

Příklad: Hod jednou kostkou, A … padne sudé číslo

(b) Statistická
Vztahuje se k opakovaným velkým sériím pokusů. Opakujeme-li velké série pokusů za týchž výchozích podmínek a v těchto pokusech A může a nemusí nastat, potom rozumíme číslo, kolem kterého kolísají příslušné relativní četnosti v opakovaných sériích.

(c) Axiomatická
Vycházíme z prostoru elementárních jevů , který může být množina spočetná nebo obecná a pravděpodobnost považujeme za objektivní vlastnost náhodného jevu bez ohledu na to, zda ji umíme či neumíme určit.

Diskrétní pravděpodobností prostor
Definice: Diskrétním prostorem jevů rozumíme libovolnou konečnou nebo nejvýše spočetnou množinu, jejíž prvky nazveme elementární jevy.
Definice: Diskrétním pravděpodobnostním prostorem budeme rozumět prostor elementárních jevů Ω, v němž je každému ω přiřazeno reálné nezáporné číslo , takže platí
(a)
(b) .
Definice: Libovolnou podmnožinu A prostoru Ω nazveme náhodným jevem a při tom platí, že
Poznámka: Prostor elementárních jevů vytváří právě všechny elementární výsledky daného pokusu. Jsou-li tyto stejně pravděpodobné, musí jich být nutně pouze konečný počet n, a když m z nich má za následek jev A a dostáváme případ klasické pravděpodobnosti.
Příklad: Házíme dvěma kostkami současně, Jaká je pravděpodobnost, že padne součet čísel menší nebo roven 5"

Poznámka

Práce je založena převážně na důkazech, vzorcích a výpočtech. Čistého textu v práci je cca 23 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15918
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse