Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Teorie sociální geografie - esej

Teorie sociální geografie - esej


Kategorie: Humanitní - ostatní, Geografie

Typ práce: Eseje

Škola: Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta, Praha 2

Charakteristika: Práce se věnuje zhodnocení významu a využití teorie sociální geografie, konkrétně na příkladu funkce a fungování katedry aplikované geoinformatiky a kartografie na PřF UK.

Úryvek

" Zamysleme se nad tím, jak je mapa důležitý informační podklad vlastně v mnoho dalších odvětvích než jen v geografii, ale právě v ní asi nejvíce. Mapa dokáže velmi přesně a srozumitelně zobrazit objekty a jevy v prostoru a čase. A to nejen jevy fyzicko-geografické, ale i sociálně-geografické, tedy jevy těžko uchopitelné. Proto si myslím, že je nutné, aby se všichni studenti geografických oborů učili základy kartografie, aby se učili chápat mapu. Samozřejmě jakákoliv náročnější mapová díla, by měli přenechávat na specialistech, kartografech, nebo s nimi velmi úzce spolupracovat. Nicméně stále není možné je úplně vynechat z výuky tvorby map. Ovšem k tomu je zapotřebí dostatečně sofistikovaných osobností a tady ruku na srdce, takovými lidmi u nás jiná katedra než katedra aplikované geoinformatiky a kartografie nedisponuje. A k tomu nakolik jimi disponuje ta moje katedra nyní se později určitě ještě dostanu.
Otázkou dále zůstává, je-li zapotřebí držet si na Přírodovědecké fakultě, tedy poměrně humanitní fakultě, velkou katedru technické povahy s celkem vysokými nároky na provoz a autoritou v senátu.
Odpověď na tuto otázku se mi zdá celkem jasná a mám pro ní několik argumentů. Za prvé: jak jsem již napsal výše, není možné vyškrtnout výuku kartografie, byť jejích základů, žádným geografickým oborům z rozvrhu. I tyto základy by měli vyučovat odborníci. Pak, jestliže chceme, aby se u nás vyučovala kartografie, stejně musíme poskytnout studentům a vyučujícím vybavení. A pokud by se vedení fakulty rozhodlo poskytnout jen omezené základní vybavení a nevyvíjet na poli kartografie žádnou vědeckou činnost, řekněte mi prosím někdo, který odborník by se na takovou katedru hrnul!
A nakonec tedy, i když se škola rozhodne zaměstnat odborné kartografy a poskytnout jim dostatečné vybavení, proč nevyužít tohoto potenciálu k rekrutování „čistých“ kartografů? Uznávám, kartografie je technická disciplína charakterem hodícím se spíše na České vysoké učení technické, ale proč toho nevyužít?"

Poznámka

Práce nemá zásadní informační hodnotu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4528fc00dda48.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Teorie_socialni_geografie.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse