Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Teorie zásob - přednáška

Teorie zásob - přednáška


Kategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Řízení zásobovacího procesu - cíl, kritérium, zásoba. Náklady - druhy: rostoucí s výší zásob, klesající s výší zásob. Důvody vzniku zásob - nesoulad mezi výrobou a spotřebou, technologie, potřeba překlenout výkyvy, využít výhod, spekulace. Faktory ovlivňující modelování zásob - regulovatelnost vzniku a čerpání, povaha doplňování, povaha potřeby, termíny objednávky, ceny. Modely zásob - charakteristika, typ: deterministické, stochastické, model periodického doplňování zásob dodávkami konstantní velikosti. Optimalizace, optimální řešení.

Obsah

1.
Řízení zásobovacího procesu
2.
Náklady
3.
Důvody vzniku zásob
4.
Faktory ovlivňující modelování zásob
5.
Modely zásob
6.
Optimalizace, optimální řešení

Úryvek

"Faktory ovlivňující modelování zásob

1. Regulovatelnost vzniku a čerpání
• regulujeme:
 obojí
 vznik
 čerpání
• obojí je náhodná veličina


2. Povaha doplňování
* periodicky
* jednorázově v daném čase
* kontinuálně
3. Povaha potřeby
* pevná a konstantní
* pevně daná a proměnlivá
* náhodná4. Termíny objednávky
* pevně stanoveny
* volné
5. Ceny
- stálé, nezávislé na množství
- množstevní slevy, rabaty"

Poznámka

Přednáškový materiál. Velmi stručné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x443d0af812a9c.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Teorie_zasob.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse