Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Tepelné čerpadlo - maturitní otázka 17/48

Tepelné čerpadlo - maturitní otázka 17/48


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje jak funguje tepelné čerpadlo a zaobírá se výhodami a nevýhodami využití různých typů teplonosných látek. Poté jmenuje 8 základní výhod využívání tohoto typu vytápění. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Využití sluneční energie v otopných soustavách - maturitní otázka 16/48, následující Elektrické svařování - maturitní otázka 18/48.

Obsah

1.
Princip fungování
2.
Teplonosná látka
2.1
Čpavek
2.2
Freon
2.3
Ledon
2.4
Vzduch
3.
Výhody

Úryvek

“ Jako teplonosná látka se používá zkapalněný čpavek a deriváty uhlovodíků – freon a ledon

Kapalina potřebuje k přeměně od plynného stavu teplo . To je jí buď přivedeno , nebo ho odnímá svému okolí . Čím nižší je tlak kapaliny , tím nižší je teplota varu , při které dochází k odpařování .

Např. voda má teplotu varu při tlaku asi 10na5 Pa na teplotě 100°C , ale při tlaku 2 * 10na3 Pa již na teplotě 20°C . Z toho vidíme , že vodu je také možné použít jako teplonosné látky , ovšem znamená to pracovat při odpařování s velmi nízkými tlaky , přičemž nejnižší dosažitelnou teplotou je jen 0°C .

Proto je vhodnější použít takové látky , jejichž teploty varu jsou podstatně nižší než u vody ( při stejných tlacích ) , a to takové látky , jejichž bod varu leží pod 0°C při tlaku vyšším , než je atmosférický tlak .

Často se jako zdroje tepla pro tepelné čerpadlo používá vzduch . Nevýhodou je ale jeho nižší teplota v zimním období , kdy potřeba tepla je větší než v létě . Proto je nutné v zimním období přitápět elektrickými kamny nebo jinými způsoby."

Poznámka

Obsahuje schéma. Částečně čerpá z http://www.volny.cz/kostka2000/teplo.htm.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46d1a95ac047c.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Tepelne_cerpadlo.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse