Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Tepelné zpracování oceli - maturitní otázka 3/11

Tepelné zpracování oceli - maturitní otázka 3/11


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka seznamuje s tepelným zpracováním oceli. Uvádí definici tohoto procesu, rozepisuje se o žíhání a kalení a také se zabývá způsoby chemicko-tepelného zpracování. Předchozí otázku naleznete zde Výroba oceli - maturitní otázka 2/11 a následující zde Spojování materiálů - maturitní otázka 4/11.

Obsah

1.
Definice
2.
Tepelné zpracování
3.
Chemicko-tepelné zpracování
4.
Ochlazující látky
5.
Prvky a sloučeniny

Úryvek

"- Popouštění: zmírňuje křehkost a vnitřní pnutí zakalených předmětů a zvyšuje houževnatost
Popouštění vnějším teplem: kalený předmět se nechá zcela vychladnout, znovu se ohřeje na popouštěcí teplotu a ochladí ve vodě
Popouštění vnitřním teplem: kalený předmět se vyjme z ochlazovací lázně před úplným vychlazením, vyčká se, až teplo zevnitř prohřeje povrch předmětu a znovu se ponoří do ochlazovací lázně, po zakalení se popouštějí nástroje, které jsou při práci namáhány (sekáče, dláta)
- Zušlechťování: popouštění zakalené oceli při vyšších teplotách – 350 až 700°C
zušlechtěná ocel je jemnozrnná se sníženou tvrdostí a zvýšenou houževnatostí
- Povrchové kalení: předměty které mají mít tvrdý povrch a měkké jádro
ohřátí povrchu na teplotu kalení kyslíkoplynovým plamenem nebo indukovaným elektrickým proudem a okamžité ochlazení ve vodě

Chemicko-tepelné zpracování:
Mění chemické složení materiálu tak, že se do něj v tuhém stavu při určité teplotě dodává nějaký prvek (uhlík, dusík, hliník, …).

- Cementování: nejpoužívanější způsob chemicko-tepelného zpracování
předmět s vrstvou z měkké oceli s obsahem uhlíku max. 0,3% se nasycuje uhlíkem v plynném, kapalném nebo pevném prostředí při teplotě 800 - 950°C na obsah 0,7 až 0,9% uhlíku
zakalením této vrstvy se dosáhne velké tvrdosti, přičemž jádro zůstává houževnaté

- Nitridování: nasycování povrchu oceli dusíkem při teplotě 480 - 550°C, aby se získal tvrdý povrch
výhodou nitridování předmětů je nízká teplota, a že se nemusí kalit, takže nenastává vnitřní pnutí a deformace
- Alitování: nasycování povrchu oceli hliníkem, odolnost proti oxidaci za vysokých teplot
- Inchromování: nasycení povrchu oceli chromem, odolá proti účinkům slané vody
- Šerardování: nasycení povrchu oceli zinkem, odolnost proti škodlivým vlivům z atmosféry

Ochlazující látky:
- Studená voda: nejrychleji
- Olej: pomaleji než voda
- Vzduch: nejpomaleji

Prvky, sloučeniny, …:"

Poznámka

Práce je psaná převážně v odrážkách. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4dce8759044a8.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Tepelne_zpracovani_oceli_MO.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse