Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Termické jevy, závislost fyzikálních veličin na teplotě, teplo a práce

Termické jevy, závislost fyzikálních veličin na teplotě, teplo a práceKategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje tři maturitní otázky z fyziky týkající se termických jevů, závislosti fyzikálních veličin na teplotě a tepla a práce.

Obsah

1.
Termické jevy
2.
Teplotní stupnice, závislosti fyzikálních veličin na teplotě
2.1.
Teplotní stupnice
2.2.
Teplotní roztažnost pevných látek
2.3.
Teplotní roztažnost kapalin
2.4.
Závislost odporu kovového vodiče na teplotě
2.5.
Závislost odporu termistoru na teplotě
2.6.
Termoelektrický jev
2.7.
Zákony záření černého tělesa
2.8.
Teplota a teploměry
3.
Teplo a práce
3.1.
Základní pojmy
3.2.
Vnitřní energie tělesa, teplo
3.3.
Měrná tepelná kapacita, kalorimetr
3.4.
První termodynamický zákon

Úryvek

"Termické jevy

Teplo: je určeno energií, kterou při tepelné výměně odevzdá teplejší těleso studenějšímu.
Značka: Q
Jednotka: joule (J)
Vzorec: Q = mc(t2-t1)
m….hmotnost
c…..měrná tepelná kapacita(kJ)
— kg* ºC

Měrná tepelná kapacita- Joule na kilogram a kelvin je měrná tepelná kapacita látky, z které vyrobené těleso o hmotnosti 1 kg se zahřeje teplem 1 joulu o 1 stupeň.

Skupenské teplo tání:
Značka: Lt
jednotka:kJ
Vzrorec:Lt=ltm

Skupenské teplo varu:
Značka: Lv
jednotka:kJ
Vzrorec:Lv=lvm

pevná látka---kapalina=tání
kapalina---plyn=vypařování
plyn---kapalina=kapalnění
kapalina---pevná látka=tuhnutí
pevná látka---plyn=sublimace
plyn---pevná látka=desublinace

Vypařování: probíhá při kterékoli teplotě.

Vypařování můžeme urychlit: 1. zvýšením teploty
2. zvětšení plochy volného povrchu
3. foukáním-odstraněním par nad povrchem

Izolant :je materiál, který udržuje teplo a nepropustí ho dál (voda, guma, plasty)

Anomálie vody: voda má největší hustotu při teplotě 4 ºC , např. v jezeře u dna jsou 4 ºC, a u povrchu pod ledovou vrstvou je teplota 0 ºC.

9) Teplotní stupnice, závislosti fyzikálních veličin na teplotě: termodynamická a praktická teplotní stupnice, teplotní roztažnost pevných látek a kapalin, rozpínavost plynů, závislost elektrického odporu na teplotě u kovového vodič a termistoru, termoelektrický jev; zákony záření černého tělesa – užití těchto jevů při měření teploty.

Teplo – fyz. veličina, charakterizuje stav tělesa.

1) TEPLOTNÍ STUPNICE

a) CELSIOVA stupnice (Praktická) – 0°C – 100°C (mezi 0-100, je rozdělena na 100
dílků) na základě změny objemu kapaliny v teploměru měříme Celsiovu teplotu t
b) TERMODYNAMICKÁ stupnice – termodynamická teplota T, základním bodem této
stupnice je teplota rovnovážného stavu soustavy led+voda+sytá pára za normálního tlaku
= trojný bod vody s teplotou 273,16 K (přesně)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50d58e01abb94.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Termicke_jevy_zavislost_fyz_velicin_na_teplote_teplo_a_prace.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse