Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Termorezistence Enterobacterie sakazakii

Termorezistence Enterobacterie sakazakii

Kategorie: Biochemie a biofyzika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá se pohledem na bakterie z teplotního hlediska. Snaží se o vytvoření přehledné rešerše, ve které srovnává několik výzkumů, zabývajících se vlivem teploty na Enterobacterii sakazakii. Zamýšlí se nad slabými místy těchto bakterií, a pokouší se potlačit jejich výskyt v sušené stravě.

Obsah

1.
Úvod
2.
Enterobacteriaceae
2.1
Enterobacter sakazakii
4.
Mikroorganismy a teplota
5.
Termorezistence Enterobacter sakazakii
5.1
Výzkum firmy Nestlé
5.2
Stanovení termorezistence
5.3
Vliv detergentů a jiných vlivů na teplotní rezistenci E. sakazakii

Úryvek

"5.2 Stanovení termorezistence

V roce 2003 bylo studováno několik kmenů z různých zdrojů a různých zemí (Velká Británie, Kanada, Švýcarsko). K pokusu byly použity tato média: lauryl sulphate broth (LSB), briliant green bile broth (BGBB), tryptone soya broth (TSB), brain-heart infusion (BHI), Whitley impedance broth (WIB).
Horní růstová teplota byla stanovována inokulací 104 buněk E sakazakii do 10 ml TSB, LSB a BGBB. Tyto bujóny byly inkubovány při teplotě mezi 37 až 47 °C. Optická hustota byla zaznamenána po 24 a 48 hod. Specifická růstová hodnota byla měřena na selektivních médiích (BHI, TSB, WIB) a v kojenecké stravě (IFM). Použita byla metoda RABITTM (Rapid automated bacterial impedance technique).
Termotolerance byla stanovena rozpuštěním 1 ml kultury ve 20 ml vytemperovaného TSB a kojenecké stravy na teplotu 54 – 62 °C. Dále byly pomocí regresní analýzy stanovovány D-hodnoty a Z-hodnoty.
Bylo zjištěno, že při teplotě 37 a 44 °C narostly v TSB přes noc všechny kmeny až na 109 CFU/ml. Při teplotě 47 °C nebyl po 24 hodinách pozorován žádný růst ani u jednoho kmene. Po dalších 24 hodinách (tedy celkem po 48 hod) byl sledován minimální růst u 34 % kmenů. Schopnost E sakazakii růst a fermentovat laktosu v koliformním bujonu LSB a BGBB byla zjištěna po 48 hodinách při teplotě 37 a 44 °C. Tři kmeny nerostly v LSB a BGBB při žádné teplotě ačkoliv životaschopnost byla potvrzena růstem po 48 hodinách při teplotách 37 a 44 °C.
Šest klinických a potravních kmenů bylo vybráno pro další studium. Všechny rostly mezi 6 – 45 °C (optimum 37 - 43 °C) v závislosti na použitém mediu. Na obr 1 je ukázána střední hodnota růstu všech kmenů v každém mediu. Střední generační doba při 37 °C byla 22 minut a rozsah od 14 – 29 minut. V kojenecké stravě byl rozsah užší (19 – 21 minut). Regenerační doba ve stravě byla při 6 a 21 °C 13,7 a 1,7 hodin. Při 47 °C rostl pouze zapouzdřený kmen, ale jen na kojenecké stravě. Typový kmen rostl na všech médiích pomaleji než ostatní. D-hodnoty pro typové a zapouzdřené kmeny, suspendované v TSB a kojenecké stravě, byly od 54 – 62 °C. Hodnoty jsou uvedené v tabulce 2. Průměrná Z-hodnota pro oba typy byla 5.7 °C.
Z výsledků plyne, že termotolerance E sakazakii je podobná ostatním zástupcům Enterobacteriaceae jako např. Salmonella. D- hodnoty byly stejné jako ty již dříve publikované. S využitím toho, že D60 je 1,1 min a Z60 je 5,7 °C je zřejmé že D71,2 bude 0.7s Tudíž standardně vysoká teplota při krátkém pasterizačním ošetření (15s při teplotě 71,7 °C) má za následek snížení množství životaschopných buněk o 21 log. Z tohoto důvodu není pravděpodobná žádná kontaminace během výroby ale až po samotném pasterizačním procesu. Další možností jak se může k nákaze E. sakazakii dojít je vytvoření biofilmu na materiálech jako je latex, silikon nebo také v menší míře ocel. Všechno jsou to materiály používané v souvislosti s kojeneckou stravou.7"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a fotografie. Čistého textu v práci je cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15198
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse