Test z mikroekonomie


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Práce obsahuje naskenovaný test z mikroekonomie, kde jsou vyznačeny správné odpovědi. Součástí práce jsou grafy a tabulky. U některých otázek se nabízí více možností odpovědí.

Obsah

Nelze vzhledem charakteru práce

Úryvek

Nelze vzhledem k formátu práce

Poznámka

Práce obsahuje naskenovaný test se 34 otázkami.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50852907ce272.zip (281 kB)
Nezabalený formát:
Test_z_mikroekonomie.pdf (296 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse