Textová analyza


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Teoretické kódování: analýza textu v zakotvéné teorii, data, srovnávání, otevřené kódování, otázku o textu, selektivní kódování.

Úryvek

Zameření na cíl nemá být zaměňováno za vědomou úmysl. Pro učely analýzy se zámeřně ingoruje vědomý úmysl Příklad podle Strausse a Corbinové (1990:104) : Při výzkumu sebevědomí dětí dítě hodilo na zem sklenicí mléka v přítomnosti jiných dětí a matka ho za to pokárala, nebylo vědomím úmyslem matky snížit jeho sebevědomí pokáráním (interakční strategie) ale pokárání by se měklo kódovat jako strategie. Akce a interakce vedou ke konsekvencím, následkům. Výzkumník by měl dávat pozor na výrazy jako “protože” “od té doby” (since) “následkem čeho” atd, protože ukazují na přícinné podmínky, a na na výrazy jako “a následek byl”, “a výsledek byl” “ a tak” protože ukazují na konsekvence (následek).
Selektivní kódování : v této fázi máme hodně materiálu, poznámky, mema, sítě a digramy. Jako výchozí bod vytvoření centrálního fenoménu je důleřité se podívat na kódovací seznamy, sumarizovat mema a sítě. Hlavní fenomén je popsán jako hlavní kategorie (core category) a je pravděpodobně už přítomna ve výzkumné otázce.

Poznámka

Horší grafická úprava.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x444fe5f2ecf6f.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Textova_analyza.rtf (17 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse