Textová lingvistika

Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na textovou lingvistiku. Zabývá se jejím vznikem, předmětem, stylistikou, lingvistickou analýzou textu, funkcí textu, izotopickými vztahy v textu, koherencí a kohezí, výpovědí, typologií textu nebo tvorbou textu.

Obsah

1.
Textová lingvistika: její vznik, předmět a metodologie
2.
Textová lingvistika a syntax.
3.
Textová lingvistika a stylistika
4.
Lingvistická analýza textu
5.
Text a jeho různá pojetí.
6.
Kritéria textovosti. Funkce textu
7.
Gramatická struktura textu
8.
Ilokuční struktura textu.
9.
Izotopické vztahy v textu a prostředky jejich vyjadřování.
10.
Koherence a koheze. Konektory lexikální.
11.
Konektory fónické a gramatické. Konektory připojovací.
12.
Hypertéma a jeho rozvíjení v textu.
13.
Horizontální a vertikální členění textu.
14.
Výpověď a její záměrné modifikace v textu.
15.
Výpověď a její nezáměrné modifikace v textu.
16.
Aktuální členění a slovosled.
17.
Aktuální členění a tematicko-rematické posloupnosti.
18.
Typologie textů. Klasifikační přístupy a kritéria.
19.
Sevřená větná stavba.
20.
Uvolněná větná stavba
21.
Tvorba textu.
22.
Recepce a apercepce textu

Úryvek

"Provádějí soustavně kontrolu bezpečnostních opatření. Tato opatrnost se jim již nejednou vyplatila. - uvedené konektory ukazují k předchozímu textu – toto „odkazování dozadu“ se jmenuje „anafora“
- někdy však odkazují k textu následujícímu („dopředu“), to se nazývá „katafora“
příklad katafory:
Pamatuj si dobře tuto zásadu: dvakrát měř a jednou řež!
- koheze textu vyplývá i z tematických vztahů mezi větnými celky – tyto vztahy se označují jako „tématické posloupnosti“
Þ každá věta má nějaké téma, o kterém se v ní něco vypovídá
Þ od něho pak věta směřuje k jádru (rématu)
Þ téma výpovědi souvisí s tématikou textu – tyto souvislosti jsou rozmanité
- základní je případ, kdy se tématem věty stane réma (jádro) věty předešlé – to je tzv. „tematický vztah kontaktní“ - - příklad tohoto kontaktního vztahu: Přítomní mezi sebou vybrali značnou sumu peněz. Peníze věnovali na dobročinné účely.
- další případ je, když téma věty nenavazuje na předcházející větu, ale např. na celkové téma daného nadřazeného úseku (tj. textu, odstavce, kapitoly, apod.) – to jsou věty s průběžným tématem a tento vztah se nazývá „tématický vztah distantní“ - příklad tohoto vztahu je: Výpověď je minimální komunikativní jednotka. Od ostatního textu se odděluje pauzami a specifickou koncovou intonací. Odděluje se však i po stránce grafické. Může být větná nebo nevětná.

Koreferenční vztahy v textu
Prostředky jejich vyjadřování

Reference – koreference
V podstatě jde o lexikální opakování v nejširším slova smyslu: od opakování doslovného až po opakování pomocí gramatických morfémů.
Zájmena mají zvláštní postavení (Bajzíková): na rozhraní lexikálního a gramatického prostředku.

Koreferenční vztahy
Vyjadřují rozdílný stupeň koherence mezi pojmenováními vztahujícími se k témuž referentu (předmětu řeči).
Jsou vyjadřovány:
a) explicitně
b) implicitně

Explicitní koreferenční vztahy v textu
1. LEXIKÁLNÍ OPAKOVÁNÍ
a) doslovné opakování
b) synonymické opakování
c) antonymické opakování
d) metaforické opakování
e) metonymické opakování
f) asociační opakování

Explicitní koreferenční vztahy v textu
B. Zájmenné opakování
C. Opakování gramatickými morfémy
D. Negace v textu

Lexikální opakování
Lexikální opakování jako prostředek návaznosti a spojitosti ETJ v textu.
Doslovné opakování ve výstavbě textu zahrnuje:
opakování určitého pojmenování (i víceslovného), slovního spojení, frazeologismu, skladební dvojice nebo celých konstrukcí.

Doslovné lexikální opakování
Je organizujícím prvkem z hlediska obsahové výstavby textu.
Patří sem opakování lexikální jednotky v různých gramatických tvarech (např. pádech, osobě), slovnědruhové konverzi apod.
V odborném textu je mnohdy jedině možné.Jiná realizace je nepřijatelná.

Základní jednotkou syntaktického systému je věta. Větou rozumíme strukturu založenou na valenčním potenciálu VF ve funkci predikátu.
Patřilo to k národní hrdosti, navštívit Vyšehrad, místo Libušina proroctví. Jenže národní hrdost je jedna věc a vědecká pravda je věc druhá.
Opakování vzdáleného pojmenování může být způsobeno:
Snahou oživit (vybavit) dané téma (osobu, prostředí, událost apod.),
Upozorněním na vztah k příjemci, pokud mluvčí odbočil od tématu (např. v krásné literatuře).
Doslovné opakování může přinést novou informaci, pokud diferencuje, nebo doplňuje:
Dnes tam bylo tak pět až sedm stupňů. Přesně 6,2 stupňů.
Za dveřmi stály dvě děti. Jedno dítě mělo tmavou pleť.
Přítomnost zájmenného konektoru opakování zdůrazňuje:
Spoj si našel sice v jízdním řádu, ale tento jízdní řád včera pozbyl platnosti.

Synonymické opakování
Přináší do textu modifikovaný, popř. nový významový prvek, kterým se doplňuje a rozvíjí téma textu.
Zakrátko přišel opět doporučený dopis z banky. Přišla nová upomínka, abychom zaplatili zmeškané splátky.
Bývá spojeno s identifikátorem ten, např. ve spojení s hyperonymem.
Podle teorie Pražské školy je kodifikace činnost směřující k ustálení a uzákonění jazykové normy. Proti této poměrně jasné definici však stojí poněkud rozdílné chápání jazykové normy.

Antonymické opakování
Je založeno na identifikaci opozitního vztahu následujícího členu k členu předchozímu (k čemu je slovo opozitem).
Antonymický vztah se může realizovat v různém rozsahu (mezi slovy, větami i částmi textu).
V odborném textu mohou např. být uvedeny a komentovány teorie, které jsou protikladné.
Před rokem si nemohli přijít na jméno, teď bez sebe nemohou být.
Nikam nechodila a teď je každý víkend někde jinde za zábavou."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29464
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse