Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > The United Kingdom

The United Kingdom


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: Práce obsahuje geografický popis Velké Británie, včetně nejznámnějších ostrovů, hor, řek, jezer. Dále je zde uvedeno podnebí a počasí v této oblasti. Co se týče populace, je zde uvedeno složení jednotlivých národostních menšin. Naleznete zde složení vlády a politické strany. Jsou zde vytyčeny nejznámější města týkající se turistiky. A v neposlední řadě skladba národních symbolů.

Obsah

1.
Geography
2.
Weather and climate
3.
Vegetation:
4.
Population
5.
Government and politics
6.
Places of interests (towns)
7.
Symbols

Úryvek

"Geography:

- the United Kingdom and Northern Ireland covers an area of about 244 thousand km2.
- it lies between 50° North and 60° North latitude and prime meridian of 0° goes through it
- is about 1000 km from South to North and 500 from West to East
- the largest isles are Great Britain and Ireland
- the other islands: Isle of Wight – off the southern coast
Isle of Scilly – off the south-west
Anglesey – off North Wales
Isle of Man – in the Irish see
The Hebrides – near western Scotland
Orkney and Shetland – far north
Channel Islands – near French coast
- the highest mountains: Ben Nevis – in Scotland
Snowdon – North Wales
- Great Britain can be divided into lowland area and highland area
- lowland includes midland, southern and eastern England
- highland includes Scotland, most of Wales (upland Pennines), and Lake District
- the longest rivers: - Severn – England
- Themes – England
- Clyde – Scotland
- the known lakes: - Loch Lomond and Loch Ness in Scotland
- Lake Windermere

Weather and climate:

- Britain has a temperate and equable climate
- the prevailing winds are south-westerly and the weather is influenced by Atlantic
- in the winter there is cold, dry continental type of weather
- the average difference between temperatures in winter and summer is the biggest in inland
- the summer lasts from June to September and the temperature is hovering around 20 degrees
- at any time the weather in cloudy and rainy
- The lowest temperatures in winter aren’t lower than –7°C
- the average rain-fall is about 900 mm

Vegetation:

- the woodlands occupy about 8 % of the surface
- most of the Britain is agricultural land – 1/3 is arable and the rest pasture and meadows

Population:

- population of 60 million people
- various origins, separate traditions between England, Wales, Scotland and Northern Ireland
- they have different religion, legal system, education and language
- the composition of the people: 80 % English
10 % Scottish
2 % Welsh
3 % Irish
2 % Ulster
3 % other"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54673fc900f01.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
The_United_Kingdom.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse