Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Tima-CS spol. s.r.o. - marketinová analýza

Tima-CS spol. s.r.o. - marketinová analýza

Kategorie: Marketingový výzkum

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje marketingové analýze firmy Tima-CS spol. s.r.o., která se zabývá odvozem komunálního a objemného odpadu. Seznamuje s podnikatelskou činností společnosti od roku 1992 a uvádí swot analýzu, pomocí níž zjišťuje její silné a slabé stránky. Všímá si postavení firmy na trhu a sleduje konkurenci v daném oboru podnikání. Následuje rozbor řízení marketingového procesu. Dále si všímá produktu, cenové politiky a propagace.

Obsah

1.
Úvod
1.1
. Historie firmy
2.
Prostředí podniku
2.
1 Popis makroprostředí firmy Tima-CS spol. s.r.o.
2.
2 Popis mikroprostředí firmy Tima-CS spol. s.r.o.
3.
SWOT analýza
3.1
Silné stránky
3.2
Slabé stránky
3.3
Příležitosti podniku
3.4
Ohrožení podniku
4.
Segmentace trhu
4.1
Hlediska segmentace
4.2
Tržní zacílení
5.
Řízení marketingového procesu
5.1
Stanovení marketingových cílů
5.
2 Určení strategie firmy
5.
3 Tvorba strategického plánování a cílů
5.
4 Organizační struktura podniku
5.
5 Portfolio matice bostonské konzultační firmy
6.
Produktová politika
6.
1 Sortiment
6.
2 Značka
6.
3 Životní cyklus
6.
4 Inovace služeb
7.
Cenová politika
7.1
Metody tvorby ceny
7.
2 Výpočet celkové ceny
7.
3 Cenové změny
7.
4 Strategie stanovení ceny
8.
Distribuční politika
9.
Komunikační mix
9.
1 Stanovení cílů propagace
9.
2 Propagace
10.
Závěr

Úryvek

"6. PRODUKTOVÁ POLITIKA

Politikou naší firmy v dané oblasti je: nerozšiřovat o další jiné nezavedené služby, ale zkvalitňovat současně nabízené služby.

6. 1. Sortiment

Naším nabízeným sortimentem jsou služby, a to v několika oblastech: odvoz komunálního a objemného odpadu; provoz sběrného dvora nebezpečných, separovaných a objemných odpadů; zimní a letní čištění komunikací; údržba zeleně; parkové a sadové úpravy; prořez stromů a keřů; výstavba, opravy a údržba komunikací; výstavba, opravy a údržba veřejného osvětlení; provádění elektromontážních prací; výstavba, opravy a údržba dopravní značení; výstavba, opravy a údržba městského a obecního mobiliáře.

6. 2. Značka

Pokud je myšleno LOGO firmy a jeho image, pak používáme stále stejný název, tvar a barvu, logo je používáno na všech obchodních dokumentech (dopisy, obálky, cenové nabídky, reklamy apod.), mimo účetních dokladů, dále na vozidlech, strojích a pracovních oděvech zaměstnanců.
Firma člení způsob používání loga podle místa, vhodnosti nebo charakteru použití. Současné logo je používáno již 10 let. Používání loga motivuje zaměstnance odvádět kvalitní práci – jsou tzv. na očích všech v jejich okolí. I přes to, že jsme zařazeni do nadnárodní společnosti SULO GRUPPE, používáme stále své obchodní jméno a logo.

6. 3. Životní cyklus

Životní cyklus našich služeb nelze jednoznačně určit. Pokud jde o východisko, tím je současně prováděná služba. Za hnací motor považujeme požadavek zákazníka na kvalitu, úsporu, životnost a snaha o snížení nákladů. Výstupem je neustálé zlepšování služeb, nikoli změna charakteru nebo zavedení jiné služby, tzv. nové technologie, materiály, technika a nakonec organizace práce.

6. 4. Inovace služeb

V každé oblasti poskytovaných služeb uvažujeme o jiném zaměření na inovaci a zdokonalování. Zhruba se jedná o následující oblasti, které se snaží naše firma zavést, zdokonalit nebo rozšířit:
- nakládání s odpady, vychází z plánu odpadového hospodářství ČR, kraje, měst a obcí. V praxi to znamená zaměření na služby separace odpadů, kompostování odpadů a nakládání s nebezpečnými odpady.
- Do oblasti separace odpadů patří zajištění dostatečného množství odpadových nádob, svozových vozidel a odběratelů vytříděných odpadů.
- Kompostování odpadů znamená, především ve spolupráci s městy a obcemi, vyřešit systém kompostování, tak aby byl ekonomicky únosný, jak pro obyvatele obce, tak firmu, která bude službu zajišťovat. Na základě stanoveného systému se musí zajistit nádoby, způsob svozu a místo a způsob kompostován.
- Nakládání s nebezpečnými odpady je v současné době prioritou zavedení systému likvidace elektrošrotu (zpětný odběr) a likvidace autovraků (požadavek je využitelnost až 90 % surovin), našim cílem je zapojit se do systému jako prvotní odběratel výše uvedených odpadů. K jejich roztřídění a předání autorizovaným firmám k dalšímu zpracování. Z toho vyplývají úkoly jako je zajištění prostoru, nádob, evidence a další distribuce."

Poznámka

Práce obsahuje schéma a tabulku. Čistý text je cca 13 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20561
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse