Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Time management

Time managementKategorie: Časový management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Seminární práce pojednává o roli time managementu v dnešní době, jeho zásadách, koncepcích a pravidlech.

Obsah

1.
Úvod
2.
Problém dneška
3.
Co je to time management
4.
Zásady time managementu - ilustrativní příklad
5.
Chronos versus Kairos
6.
1. a 2. generace
7.
3. a 4. generace - příklad
8.
Rady a tipy, jak ušetřit čas

Úryvek

"2. Problém dneška

Kdybychom vyhlásili soutěž o nejvýstižnější heslo dnešní uspěchané doby, možná by vyhrál výrok, který většina z nás používá velmi často. Mám na mysli větu: „nemám čas, nestíhám, kdybych měl víc času, tak….“. Jsme zahlceni informacemi, termíny schůzek. Stále po nás někdo něco chce, telefonuje nám, přicházejí nám sms a emaily. Máme potřebu hodně toho stihnout a vše zvládnout, a kolikrát jíme v hltu, odmítáme pozvání přátel, protože toho máme hodně v práci. Nestíháme si hrát se svými dětmi, protože musíme uvařit, uklidit, stihnout pracovní schůzky, zůstat v práci přes čas a nutně zařídit vše potřebné.

Nabízí se následující otázka:“Jsme odkázáni na žití ve vleku událostí, musíme jen reagovat na to, co se kolem nás děje, hasit naléhavé a nebo můžeme sami rozhodovat a určovat, co budeme a hlavně chceme dělat a na co budeme mít čas?


3. Co je to time management

Time management je možno jednoduše přeložit jako řízení času, jako sadu postupů, doporučení a nástrojů pro plánování času, obvykle za účelem zvýšení efektivnosti využití pracovního a osobního času. Čas je pro nás pro všechny stejný a ke každému naštěstí stejně spravedlivý. Je jen na nás, jak s ním budeme nakládat my a jak si den, který trvá dvacet čtyři hodin, rozvrhneme.

Schopnost stanovit si správné cíle, priority a dosáhnout jich je pravděpodobně nejdůležitější dovednost, kterou si pro úspěšný život potřebujete vytvořit. Protože kdo neřídí, je řízen.

Time management znamená nedopustit, aby urgentní vytěsnilo důležité.


4. Zásady time managementu

Základní nutností je stanovit si své osobní a pracovní cíle a priority. Čeho chci ve svém osobním a profesním životě dosáhnout? Jaké jsou moje cíle? Co jsem ochoten pro ně obětovat? Time management totiž neřeší pouze co, kdy a jak dělat, ale zejména proč to vůbec dělat.

1. Poznejte, kdo jste a co jsou Vaše cíle.
2. Sdílejte individuální vnímání směru, priorit a kroků k cílům s ostatními.
3. Mějte o tom stále přehled, zvažujte vztahy všech činitelů a nedopusťte, aby urgentní vytěsnilo důležité.
4. Přemýšlejte pružně o variantách, jak cílů dosahovat, a o širších důsledcích dosažených výsledků.
5. Buďte nekompromisní.
6. Eliminujete tak pomocí řízení času zbytečný stres.

Jeden odborník na hospodaření s časem přednášel skupině studentů a použil následující ilustrační příklad, na který se nedá zapomenout.

Nečekaně vytáhl pětilitrovou sklenici se širokým hrdlem a postavil ji na stůl. Pak vyhrabal ještě asi deset kamenů a pečlivě je naskládal jeden po druhém do sklenice. Když byla sklenice plná tak, že by se do ní žádný další kámen nevešel, zeptal se: "Je ta sklenice plná?"
A studenti volali: "Ano."
"Skutečně?" pravil expert na hospodaření s časem a sáhl pod stůl a vytáhl sáček štěrku, který nasypal na sklenici a zatřepal s ní. Štěrk se propadl do mezer mezi kameny.
Zeptal se znova: "Je ta sklenice plná?"
Třída pochopila a jeden student řekl: "Pravděpodobně ne."
"Správně!" odpověděl a vzal sáček s pískem a nasypal ho do mezer mezi kameny a štěrkem.
Opět se zeptal: "Je ta sklenice plná?"
"Ne!" zařvala třída.
"Správně," odpověděl a vytáhl džbánek vody a naplnil sklenici až po okraj.
Pak se podíval na třídu a zeptal se: "Co je pointou této ilustrace?"
Jeden posluchač zvedl ruku a povídá: "Pointou je, že bez ohledu na to, jak plný je náš program, tak když se snažíme, vždycky se tam ještě vejdou nějaké věci!"
"Ne," řekl přednášející, "to není ono. Pravda, kterou nás ilustrace učí, je ta, že pokud tam nedáme ty velké kameny napřed, tak už je tam nedostaneme nikdy."
A po chvíli pokračoval: "Co jsou ty velké kameny vašeho života? Čas, který trávíte se svými blízkými, vaše sny, smysluplné aktivity, učení či vedení druhých? Pamatujte, abyste dali dovnitř nejprve tyto důležité kameny, jinak je tam už nedáte nikdy."
Tak tedy dnes večer nebo zítra ráno, když budete přemýšlet o tomto krátkém příběhu, zeptejte se sami sebe: "Co je těmi velkými kameny v mém životě? A pak je dejte do své sklenice jako první.""

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x507fd84d3a784.zip (341 kB)
Nezabalený formát:
Time_management.doc (393 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse