Referáty časový management

Název Goodness Staženo

Time management

Práce se zabývá tím jak by měl vypadat time management. Věnuje se jednotlivým metodám zvládání času, pravidlům pro jednoduchý time management a chybám... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Časový management

363x

Time management

Seminární práce pojednává o roli time managementu v dnešní době, jeho zásadách, koncepcích a pravidlech. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Časový management


358x

Časový management

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Časový management

288x

Time management

Seminární práce pojednává o tématu time managementu, tedy o problematice uspořádání času. V úvodu se zabývá principy první až třetí generace time mana... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Časový management

222x

Just-in-time (JIT)

Práce definuje systém just-in-time a věnuje se jeho kořenům, vývoji a přínosu pro podnik. Dále popisuje možné problémy při jeho zavádění, charakterizu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Časový management


204x

Chyby při vedení porad

Jedná se o materiál představující nejčastější chyby vedoucích pracovníků při pracovních poradách a také návod, jak se těmto chybám vyvarovat. Práce by... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Časový management

184x

ADK – plánovací kalendář

Seminární práce nás seznamuje s hlavními výhodami tohoto systému. Rozebírá možnosti měsíčního, týdenního a denního plánování. Najdeme zde i zmínky o n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Časový management

178x

Časový stres a time management

Práce se věnuje vysvětlení pojmu časový stres. Charakterizuje typologii osobností a jejich reakce na stres. Definuje, jak vzniká stres. Představuje t... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Časový management, Psychologie

160x

Time management - metody a techniky vedoucí k osobní kvalitě a seberozvoji

Práce charakterizuje v obecné rovině principy time managementu. Poté se věnuje vlastnostem, způsobu fungování a práci s jedním ze systémů time managem... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Časový management

86x

Zloději času (time management)

Autor se velice podrobně zaobírá analýzou svých činností a času. Snaží se konkrétně popsat své zloděje času, a následně navrhuje také řešení pro jejic... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Časový management

79x
1  2  »