Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Tipy k zápočtu z obchodního práva na VŠB-TUO

Tipy k zápočtu z obchodního práva na VŠB-TUO


Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor zpřístupňuje domnělé správné odpovědi k zápočtovému testu z obchodního práva na ekonomické fakultě VŠB-TUO.
úryvek z práce:
1. Prokuru lze udělit pouze – fyzické osobě
2. IČO přidělí podnikateli a PO – rejstříkový soud
3. Obchodní jméno FO musí obsahovat – jméno a příjmení a může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele a druh podnikání
4. Základní jmění společnosti tvoří – vklady společníku (v Kč)
5. Za PO jedná – statutární orgán nebo zástupce
6. Smlouva o prodeji podniku musí mít formu – písemnou
7. Základní povinností kupujícího je – převzít zboží a zaplatit kupní cenu
8. Jako tichý společník může vystupovat – FO i PO bez ohledu na to, zda je či není podnikatelem
9. Smlouva o sdružení je upravena – v občanském zákoníku (§ 829)
10. Lhůta pro odvolání proti rozhodnutí soudu – 15 dnů

Obsah

.

Úryvek

.

Poznámka

Pouze základ otázky, pravděpodobná odpověď.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43f7764073fa8.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Tipy_k_zapoctu.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse