Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Tisknutelný výsledek z databáze Access - seminární práce

Tisknutelný výsledek z databáze Access - seminární práce


Kategorie: Software

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Autorka na dvou stránkách zpracovává toto zadání: text výsledné práce nemusí souviset s databází. Práce je vytištěna na listu papíru formátu A4 jakoukoliv tiskárnou tak aby byla čitelná. Práce je vlastně titulní stránkou novin s logem, názvem, hlavičkou oddělenou vodorovnou čarou. Následují text v novinových sloupcích. Nezapomeňte své jméno. Text nemusí být dlouhý, aby bylo dost místa na grafiku (obrázky). Obrázky jsou vlastně kopie obrazovky (nebo její části), které ilustrují dovednost práce v MS Accessu. Databáze je vlastní, tvořena nejméně dvěma tabulkami (je nutno vidět relaci). Náplň databáze je libovolná, pokud neodporuje zákonům a morálce. Je vhodné zobrazit návrh tabulky, návrh dotazu, naplněnou tabulku (stačí 5, 6 záznamů), formulář apod. Jsou nutné čtyři obrázky. Další aktivitě se meze nekladou.

Obsah

1.
Zadání
2.
Vlastní text
3.
Postup ve Wordu a Accessu
4.
Materiály podle autorů
5.
Formulář s propojením
6.
Relace přes kód předmětu a ISBN
7.
Sestava vytvořená nad dotazem

Úryvek

Vzhledem k formátu nelze.

Poznámka

Určeno pro 1.ročník. Seminární práce z Informatiky 2, Česká zemědělská univerzita, obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Text se skládá výhradně z grafických s vloženým textem a screenshoty.
Práce ve formátu Adobe Acrobat (*.pdf).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e2880ff49573.zip (851 kB)
Nezabalený formát:
Tisknutelny_Access.pdf (896 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse