Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Tiskový mluvčí - přednáška

Tiskový mluvčí - přednáška


Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje pracovní náplň tiskového mluvčího, jeho roli v prezentaci firmy a vytváření jejího image. Dále se zabývá legislativním zakotvením tohoto povolání a požadavky, které by měl tiskový mluvčí splňovat.

Obsah

1.
Práce tiskového mluvčího
2.
Tiskový mluvčí a legislativa
3.
Role mluvčího
4.
Image firmy
5.
Požadavky kladené na tiskového mluvčího

Úryvek

“• Mají zodpovědět otázky, sdělovat informace,
• (tm) Vytvářejí krizové scénáře neproporční informování veřejnosti pomocí tisk. mluvčí
• Informování by mělo být objektivní
• Mají poskytovat předem schválené informace zevnitř
• V menších firmách (tm) zasahují i do sféry public relations
• Současný trend – do velkých firem směřovali pracovníci z televize

- místa (tm) nejčastěji obsazují zkušení novináři či lidé přímo vystupující médiích (lidé z TV)
- Konkrétní jména takových (tm) – Otakar Černý (mluvčí ministerstva zdravotnictví), Gabriela Bártíková (tisková mluvčí ministerstva vnitra), Vladimír Železný (mluvčí vlády Petra Pikharta), Barbora Tacheci (tisková mluvčí IPB), Vít Polišenský (mluvčí České národní banky)

Požadavky kladené na tiskového mluvčího
- všeobecný kulturní rozhled
- jazykové schopnosti (řeč bez vad, mluvit hlasitě a srozumitelně, artikulovat)
- pohotovost a schopnost improvizovat, interaktivně reagovat
- seriózní vzhled a příjemné vystupování
- sebekontrola neverbálního projevu (určité neverbální projevy při mluvené řeči mohou prozrazovat že mluvčí vědomě lže: klopení očí či stáčení očí vlevo dolů apod.)
- časová flexibilita"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x479228fc891ca.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Tiskovy_mluvci.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse