Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > Humanitní vědy > Žurnalistika a mediální vědy
Název Goodness Staženo

Tiskový mluvčí - přednáška

Práce charakterizuje pracovní náplň tiskového mluvčího, jeho roli v prezentaci firmy a vytváření jejího image. Dále se zabývá legislativním zakotvením... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

252x

Vlastnictví médií, distribuce, novinářské organizace - přednáška

Práce se formou poznámek zabývá majetkovými poměry v našich médiích, vývojem a trendy v současné distribuci tiskovin a různými typy profesních novinář... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

35x

Historie masových médií

V práci jsou nejprve uvedeny charakteristické znaky médií, jejich dělení a také je zde znázorněna jejich struktura. Hlavní část následně seznamuje s h... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

18x

Časopisy a noviny let 1880-1938

Práce se věnuje časopisům v letech 1880 - 1939. Zápis jde chronologicky, je členěn na různá období. U každého období je vypsána obecná charakteristika... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy

0x