Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Toč vzad - gymnastika

Toč vzad - gymnastika


Kategorie: Tělesná výchova - teorie, Tělesná výchova - sportovní činnosti

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce z gymnastiky rozebírá správné biomechanické a technické provedení toče vzad. Věnuje se také nácviku cviku a způsobům, jakým cvičencům pomáhat, a poskytovat jim při provedení záchranu. V závěru jsou uvedeny cviky, které zlepší techniky nutné k provedení toče vzad.

Obsah

1.
Biomechanický rozbor
2.
Technika provedení
3.
Nácvik
4.
Dopomoc a záchrana
5.
Příklady k procvičení

Úryvek

“ Biomechanický rozbor

Potřebná potenciální energie se získá zákmihem. Po dokončení zákmihu se trup vrací zpět k žerdi. Těžiště opisuje kruhovou dráhu, středem otáčení je ramenní kloub. Úhel mezi pažemi a trupem, který byl maximální v okamžiku zákmihu, se zmenšuje. Otáčení kolem ramenního kloubu se náhle zastavuje fixací a to včas, dříve než se trup vrátí do původního vzporu. Hybnost trupu zůstane zachována, pouze se změní střed otáčení.

Nyní následuje rotační pohyb kolem žerdi. V celém dalším toči je třeba udržovat fixaci ramenního kloubu. Otáčivý pohyb se zastavuje ve vzporu. Přebytek energie (prvek končí v nižší poloze, než byl výchozí zákmih) se častečně ztratil při změně směru hybnosti v začátku toče, třením dlaní o žerď a odporem prostředí, zbytek se utlumí v závěru toče vlastní vahou trupu, která v této fázi působí proti směru otáčení.

Obr. 1 Při náhlém zastavení otáčivého pohybu kolem ramenzpůsobuje otáčivý pohyb kolem žerdi hlavně hybnost dolních končetin (b) a v další fázi i moment tíhy těla vzhledem k žerdi (c).

Technika provedení

1. Ze vzporu vpředu nadhmatem zákmih.

2. Boky se vracejí zpět k hrazdě (přitisknutí je zcela lehké), paže jsou napnuté, prohnutým trupem a hlavou provedeme aktivní pohyb vzad;

3. Svisem střemhlav prohnutě.

4. V závěru toče při přechodu do vzporu přehmatem ve směru pohybu, zakloněním hlavy, protlačením hrudníku a stažením hýžďových svalů, dokončíme toč ve vzporu.

Poznámka:Toč vzad se provádí zásadně jen nadhmatem."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: tvx0003.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Toc_vzad.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse