Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Tomáš Baťa

Tomáš Baťa


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Ústav sociální práce, Hradec Králové

Charakteristika: Práce pojednává o Tomášovi Baťovi. Popisuje sociální politiku v jeho firmě, výhody a baťův podpůrný fond.

Obsah

Obsah:
1.
Úvod 3
2.1
Tomáš Baťa 4
2.1.1
Stručný životopis 4
2.1.1.1
Sociální politika firmy v oblasti bydlení 5
2.1.1.2
Vydělávání ve firmě Baťa 6 – 7
2.1.1.2.1
Ubytování a rozvrh studentů 7 – 8
2.1.1.3
Péče o zdraví 8 – 9
2.1.1.4
Sociální oddělení podniku 9
2.1.1.5
Baťův podpůrný fond 9
2.1.1.6
Podpora rodin s dětmi 10
2.1.1.7
Motivace zaměstnanců 10 –11
3.
Závěr 12
4.
Přehled literatury a dalších zdrojů 13

Úryvek

"V roce 1924 založil učňovskou školu obuvnickou, ale kvůli narůstající výrobě se firma rozrůstala a on sám si uvědomil, že potřebuje i jinak orientované zaměstnance, než jen ševce. Proto 15. 9. 1925 byla zahájena Baťova škola práce pro chlapce
a v roce 1929 Baťova škola pro dívky. Na těchto školách vznikaly obory jako elektrikář, chemik, stavbař, koželuhy a jiné. Tímto vzděláním museli projít všichni studenti i ti, kteří se měli stát vedoucími pracovníky určitých úseků firmy. Postupem času vznikal třístupňový systém vzdělání, který se dělil na základní odborné školy, dvouleté průmyslové školy a vyšší průmyslové školy s maturitou. Jedinou podmínkou pro přijetí byla schopnost uchazečů se od 15ti let uživit sami a musí umět hospodařit s výdělkem. Do prvního ročníku se přihlásilo pouze 80 žáků, druhý rok trvání 326, v roce 1930 se přihlásilo 604 zájemců a každý další rok se hlásilo 10 000 uchazečů, přijatý byl každý 10. Zájem o tuto školu byl opravdu enormní. Průběh studie byl následovný: studenti přes den navštěvovali továrnu a večer večerní školu. V továrně tedy získávali praxi a večer informace. Při čemž za praxi byli odměňovaní mzdou. V prvním ročníku byla týdenní mzda ve výši 145 Kč, ve druhém ročníku 166 Kč a ve třetím ročníku 187 Kč. Tato mzda byla na tu dobu velmi slušná a stávalo se tak často, že studenti měli více peněz než jejich rodiče. Z toho vyplývalo, že rodiče se nesměli jakýmkoli způsobem starat o své děti a naopak. A to z důvodů, aby se studenti naučili hospodařit s penězi, uměli šetřit a nebo naopak je uměli investovat. Každý student měl své konto a druh účetní knížky. Mohlo by se zdát, že výuka končila koncem vyučování nebo koncem pracovní doby, ale tak tomu nebylo. Firma se snažila studenty vychovávat i mimo tato prostředí. Snažila se jim ovlivnit
a určovat jejich morálku a vztah ke společnosti, ve které žijí.

2.1.1.2.1 Ubytování a rozvrh studentů
Bydlelo se na internátech, zde byli studenti rozděleni podle profesí. Ubytování si studenti společně se stravou hradili sami a zbytek peněz z výplaty měli jako kapesné.
Vstávalo se zde v půl 6, následovala rozcvička, hygiena a pak snídaně. Od 7 hodin byl nástup ve fabrice, kde pracovali až do poledne. A po poledni a dvou hodinách osobního volna se sem opět vraceli a pracovali až do 5 večer. Od 5 hodiny byla večeře a od 6 večerní studium. Některé předmět si studenti mohli sami navolit a jiné byli povinné. Mezi povinné předměty patřily cizí jazyky, zejména německý jazyk
a anglický jazyk, účetnictví."

Poznámka

Práce obsahuje fotografie o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56a9068010f17.zip (1546 kB)
Nezabalený formát:
Tomas_Bata_seminarni_prace.doc (1613 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse