Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Toxikománie a trestná činnost - diplomová práce slovensky

Toxikománie a trestná činnost - diplomová práce slovensky

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce zkoumá na teoretické a praktické úrovni problematiku užívání drog a drogové závislosti a jejich vztahu k trestné činnosti. Otevírá se přehledem historie výroby drog a nástinem současného stavu jejich užívání ve světě a Slovenské republice. Následně klasifikuje drogy do několika kategorií a rozebírá příčiny rozvoje závislosti na nich. Po odbočce k otázce hazardního hráčství se zabývá vztahem drog a trestné činnosti. Druhá polovina práce je pak věnována projektu a vyhodnocení vlastního výzkumu, jehož cílem byla analýza souvislostí toxikománie a trestné činnosti. Prezentace výsledků je doplněna řadou tabulek a grafů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historický vývoj drog
3.
Situace ve světě a na Slovensku
3.1.
Situace ve světě
3.2.
Situace na Slovensku
4.
Typy drogových závislostí a druhy drog
4.1.
Typy drogových závislostí
4.2.
Druhy drog
4.2.1.
Morfinový typ
4.2.2.
Barbituráto-alkoholový typ
4.2.3.
Kokainový typ
4.2.4.
Kanabisový typ
4.2.5.
Amfetaminový typ
4.2.6.
Katový typ
4.2.7.
Halucinogenní typ
4.2.8.
Tabakismus
4.2.9.
Kofeinismus
4.2.10.
Antipyreticko-analgetický typ
5.
Příčiny vzniku drogových závislostí
6.
Novodobé závislosti
6.1.
Hazardní hry
6.2.
Varovné znaky a rizika hazardních her
7.
Drogy a trestné činy
7.1.
Trestný čin
7.2.
Přestupek
7.3.
Pachatel trestného činu
7.4.
Delikvence a kriminalita
7.5.
Současná právní kvalifikace drogových deliktů
8.
Projekt výzkumu
8.1.
Cíle a úlohy výzkumu
8.2.
Pracovní hypotézy
8.3.
Výzkumné metody
8.4.
Předmět výzkumu
9.
Interpretace výsledků výzkumu
9.1.
Přehled o stavu a vývoji toxikománie
9.2.
Trestná činnost a toxikománie
9.2.1.
Stav trestné činnosti na Slovensku a podíl toxikománie na trestné činnosti
9.2.2.
Vliv toxikománie na trestnou činnost dětí a mládeže na Slovensku
9.3.
Alkohol a trestná činnost
9.3.1.
Podíl alkoholu na trestné činnosti dětí a mládeže
9.4.
Trestná činnost podle § 188 TZ
9.5.
Úmrtí související s nealkoholovou toxikománií
10.
Zobecnění výsledků výzkumu a závěry pro praxi

Úryvek

"1 HISTORICKÝ VÝVOJ DROG
V tejto kapitole by sme chceli stručne priblížiť historický vývoj niektorých najnebez-pečnejších a najpožívanejších drog v súčasnosti, ako sú napr. ópium, kokaín, hašiš a iné:
Problém s drogami je tak starý ako ľudstvo samo. Historici majú doklady o tom, že už tisícročia sa pestujú a používajú drogy, rovnako ako dnes. Drogy vstupovali do ľud-ského života v bohatej palete foriem a najrozmanitejšími cestami. Prospievali ako liek, ale tiež spôsobovali nedozierne škody. Kto s nimi nezachádzal s prísnym dodržiava-ním pravidiel, aby bol ich pánom, stal sa ich otrokom.
Odpradávna boli s nimi v styku indiánski medicinmani, rôzni starovekí a stredovekí kúzelníci. Rozvoj farmácie prispel k tomu, že na svete sú desiatky miliónov ľudí závis-lých na drogách, tisíce ich na následky závislosti umierajú. Napr. siaty mak je prastará kultúrna rastlina. V Európe bol pestovaný pred viac ako 4 000 rokmi. Nikto však nevie, kto prvý ochutnal šťavu z nedozretých makovíc a zaznamenal, že svet môže vidieť aj v iných podobách a farbách, než dovtedy poznal. Možno ani nevedel, že bol prvý kto ochutnal drogu, ktorú neskôr nazvali Ópium. Je známe, že aj prví zakladatelia medicíny Galenos a Hypokrates už používali ópium ako prostriedok na utíšenie bolesti. Postupne, ako sa roz-víjala farmácia, vznikali aj nové deriváty drog vyrábané z ópia.
Prvé správy o predchodcovi kokaínu historici zaznamenali v 16. storočí v Strednej Amerike, keď pôvodní obyvatelia prežúvali listy vtedy ešte neznámej rastliny / neskôr ju po-menovali koka / a následkom toho upadali do stavu zvláštneho opojenia a bez prísunu potravy a tekutín dokázali krátku dobu podávať veľké fyzické výkony. Do Európy sa táto rastlina dostala v r. 1750 a v roku 1857 v tejto rastline objavili látku / alkaoid /, ktorú nazvali kokaín a v medicíne ju začali používať ako lokálne anestetikum. Postupom času uvedenú látku niektorí ľudia začali zneužívať ako drogu.
Ďalšou historicky známou drogou vyrobenou na prírodnej báze je hašiš. Rastlina /konope/, z ktorej sa hašiš neskôr vyrábal je známa už vyše 5 000 rokov. V indických brah-márskych textoch sa výťažky z konope spomínajú ako nápoje večného života, schopné po-tešiť každého smutného človeka na zemi. Usušené listy tejto rastliny sa nazývajú marihuana, ktoré sa používajú ako tabak do cigariet a čistá živica z kvetov tejto rastliny sa nazýva hašiš. Tento názov dostal pravdepodobne už v 11. storočí podľa mena jedného arabského bojovníka. Marihuana sa zaraďuje do kategórie tzv. mäkkých drog a o jej legalizácii sa dis-kutuje na celom svete.
Postupne ako sa bude vyvíjať farmácia, bude sa vyvíjať aj toxikománia, preto mu-síme proti toxikománii viesť tvrdý a neľútostný boj a preventívne pôsobiť na deti a mlá-dež, aby sme aspoň spomalili vývoj toxikománie, keď sa nám ho nedarí zastaviť.

2 SITUÁCIA VO SVETE A NA SLOVENSKU
2.1 SITUÁCIA VO SVETE
Presný počet ľudí, závislých od psychoaktívnych látok nie je známy. Ich celosvetový počet sa odhaduje na viac ako 50 miliónov. Počet evidovaných a diagnostikovaných závislých je niekoľkonásobne nižší.
V priebehu 19. storočia sa mimoriadne rozšírila výroba a predaj tzv. patentovaných me-dicín. Boli predávané voľne v lekárňach a drogériách. Analýzy ukázali, že obsahovali často toxické a návykové látky. Obsahovali napríklad alkohol vo vysokej koncentrácii, opioidy, kanabinoidy, kokaín. Priemyselná masová výroba lacných alkoholových nápojov na prelome 19. a 20. storočia prispela k masovému rozvoju konzumu alkoholu.
Hnutie hippies v 60. rokoch uviedlo do obehu psychostimulaciá a halucinogény. K epidemickému rozšíreniu heroínu prispela politická situácia v 70. a 80. rokoch s existenciou ultraľavicových a ultrapravicových strán a vystupňovaným politickým bojom.
V 50. rokoch 20. storočia v Európe a Amerike začal epidemický vzostup počtu závis-lých od heroínu. Koncom 50. rokov sa odhadovalo, že v USA je 60 -180 000 závislých od opioidov. Jednoznačne dominovala závislosť od heroinu. Iné typy opioidov ( metadon, kode-in, morfín ) boli zriedkavé. V Európe v tom čase závislosť od opioidov nepredstavovala váž-nejší problém. V Anglicku bolo len 400 závislých. Koncom 70. rokov však len v New Yorku bolo asi 50 000 závislých od heroínu, aktuálne je v USA 600 000 závislých od heroínu. /
V USA a v niektorých štátoch Európy ( napr. Holansku ) sa drogová scéna už stabilizuje a nedochádza k nárastu počtu závislých. V USA klesli aj počty ľudí, ktorí užívali kokain.
Pritom pokračuje celosvetový vzostup užívania marihuany, najmä v mladších vekových skupinách."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, grafy a schémata, rozsah čistého textu činí cca 30 stran.
Citace jsou v textu značeny kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23425
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse