Název Goodness Staženo

Spoluzávislost - kodependence

Tato diplomová práce je zaměřena na jedince, jejichž blízká osoba, ke které mají citovou vazbu, je závislá na návykových látkách, v tomto případě na a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce


205x

Drogy a drogové závislosti - diplomová práce slovensky

Práce poukazuje na příčiny drogové závislosti mládeže, faktory, které ovlivňují její vznik a zároveň zdůrazňuje postupy proti této chorobné závislosti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

129x

Psychologie profesí syntetických oborů: možnosti výuky na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity - diplomová práce

Práce je uceleným přehledem syntetických oborů, včetně konkrétních profesí, které se s nimi pojí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teore... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociální práce

10x

Toxikománie a trestná činnost - diplomová práce slovensky

Diplomová práce zkoumá na teoretické a praktické úrovni problematiku užívání drog a drogové závislosti a jejich vztahu k trestné činnosti. Otevírá se ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

4x

Terapeutické aspekty v práci s dětmi ze znevýhodněného prostředí - slovensky

Diplomová práce poukazuje na problémy dětí pocházejících ze znevýhodněného prostředí a zabývá se možností implementace inovativní terapie při práci s ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

2x

Dobrovoľnícke aktivity študentov sociálnej práce

Vo vyspelých demokratických krajinách je bežnou praxou, že sa občania zapájajú do dobrovoľníckych aktivít a pracujú ako dobrovoľníci. Slovo dobrovoľní... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

0x