Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Tradice a současnost české politické kultury

Tradice a současnost české politické kultury

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce z Politického systému ČR se soustředí na vymezení pojmu politická kultura a nastiňuje její stav na území ČR od roku 1948. Práce je uvedena autorovou představou o většinovém vnímání politické kultury a jeho náhledem na politiku a politiky a pokračuje úvahou nad definicí politické kultury. Hlavní pozornost je věnována charakteristice české politické kultury v jednotlivých etapách 2. poloviny 20. století, do níž vkládá autor své názory a hodnocení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Definice politické kultury
3.
Česká politická kultura
3.1.
Politická kultura za raného komunismu
3.2.
50. léta
3.3.
60. léta
3.4.
Normalizace
3.5.
Politická kultura a její vývoj po listopadu 1989

Úryvek

"2. Definice politické kultury
Pojem politická kultura se používá v řadě oborů (psychologie, sociologie, politologie,…) a disponuje řadou významů, do kterých lze zahrnout jak spokojenost s náladami, postoji občanů, tak názor zcela opačný. Lze jej použít pro hodnocení jedince, vystupujícího a vyjadřujícího v politice, tak i pro hodnocení celých skupin obyvatel jako celku. Lze ho též použít jako výsledek sociologického či psychologického pozorování veřejného mínění a dotýká se zejména: subjektivního dojmu a hodnocení, reakce na chování, politické situace, veřejného mínění a formy projevu občana či skupin občanů.
Existuje celá řada definicí a přístupů, avšak víceméně každý autor pojem politická kultura vysvětluje odlišně od ostatních. Je nutné však mít na paměti několik zásadních kritérií. Poznávání politické kultury jev každé zemi jiné, a týká se to jak zemí, které procházejí bouřlivými etapami změn, tak zemí, které lze považovat za stabilní. Politická kultura je stále činná a je nutno proto neustále sledovat nové trendy, okolnosti a podmínky, které s ní přímo i nepřímo souvisejí. Neexistuje jedna jediná kultura pro jednu jedinou zemi, protože neustálý pohyb obyvatelstva uvnitř i vně států má za následek neustále novou tvorbu specifických prvků. Kvalitou politické kultury lze rozumět jako schopnosti diskuze jak s partnery, tak s protivníky, a to i v případě, kdy partner nebo protivník není dostatečně schopen nebo ochoten se této diskuze účastnit. Politická kultura je též úzce spjata s násilím, avšak nikoliv hrubým fyzickým, nýbrž psychologickou nátlakovou „hrou“, mající za úkol podmanit si oponenta, ideálně v intencích zákona.

3. Česká politická kultura
Pro českou politickou kulturu platí to samé, co pro jiné politické kultury. Utvářela se pod vlivem historického vývoje a zvláštnostmi, kterými český národ ve 20. století prošel. Po dlouhé době vznikl na začátku 20. století konečně samostatný stát, za spolužití s dalšími národy a okolnostmi, které nutí neustále se vracet zpět, hodnotit a porovnávat. Česká kultura prošla několika obdobími iluzí a deziluzí, avšak nejedná se o události odlišné jiným národům – ač si Češi rádi myslívají opak. Měly však různou intenzitu a zanechávaly různé následky.

3.1 Politická kultura za raného komunismu
Vývoj české politické kultury za komunismu je dokonalou ukázkou nastolování antidemokracie, jejímž cílem bylo potlačení veškerých kulturních hodnot – tak jak si tehdy vládnoucí „elita“ představovala. V 60. letech nastávalo opětovné rozpomínání demokratických hodnot, tolik potlačovaných po roce 1948, a opět se ukazovalo, že ani důsledná manipulace (voleb, soudních procesů, personální politika apod.) nemůže otřást vědomím svobody a humanity české veřejnosti. Vliv sovětského svazu, zpočátku braný pozitivně jako osvobození od fašizmu, a spolu s historickou zkušeností tradicí a zkušeností nemálo podepsal i na české politické kultuře. Osvobozování od jiného slovanského národu od zničujícího fašismu a tradice slovanské sounáležitostí, prezentované jako humanita a demokracie. Všechny tyto aspekty byly celou éru komunismu neustále prezentovány vládnoucí elitou prezentovány spolu s patetickými motivačními hesly jako „se Sovětským svazem na věčné časy“ a „země, kde zítra znamená již včera“.
Zpočátku bezmezný obdiv však pramenil zejména z české neznalosti poměrů v idealizované zemi, a idealizoval si ji jako demokratickou a svobodnou zemi, jejíž přátelství je nutné si získat a následně udržovat. Tato iluze ideálů umožňovala postupnou sovětizaci země, přijetí sovětské propagandy a přesvědčení. Vědomí občanů bylo plněno a přeplňováno patosy prezentující Sovětský svaz jako supervelmoc plnou ideálů demokracie, svobody, míru a spravedlnosti v čele s řadou geniálních vůdců, ať už to byl Stalin či Brežněv."

Poznámka

Práce obsahuje gramatické chyby a překlepy.
Zpracováno na Právnické fakultě Univerzity Palackého jako seminární práce do předmětu Politický systém ČR.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22205
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse