Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Tradice a současnost českého skla a bižuterie - maturitní otázka

Tradice a současnost českého skla a bižuterie - maturitní otázka


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně mapuje historii výroby skla a bižuterie na našem území, sahající od 14. století do současné doby. Po zmínce o osídlování Jizerských hor a zakládání skláren ve 14. až 16. století popisuje zavádění výroby nových typů skel a seznamuje s rodem Riedlů, který v 18. a 19. století významně rozvíjel českou sklářskou tradici. Líčí poté období světových válek, jež znamenalo pokles výroby a prodeje bižuterie, znárodnění podniků po komunistickém převratu a rozkvět odvětví v 60. letech. Závěr práce postihuje situaci od sametové revoluce do dnešních dní.

Obsah

1.
Vývoj do 20. století
1.1.
Osídlování Jizerských hor
1.2.
Zakládání skláren a výroba čirého skla
1.3.
Zavedení výroby barevného kompozičního skla a rodina Riedlů
1.4.
Situace v 19. století
2.
Situace ve 20. a 21. století
2.1.
Světové války
2.2.
Komunistický převrat a národní podniky
2.3.
60. léta
2.4.
Stav po sametové revoluci a v prvních letech 21. století

Úryvek

"1. TRADICE A SOUČASNOST ČESKÉHO SKLA A BIŽUTERIE
- 14. Století – zakládání prvních vsí Jablonec, Bzí, Olešnice, Železný Brod a jiné. Lesy Jizerských hor sloužily jako zdroj topiva pro sklářské pece. Prvními zakladateli byli Italové, kteří vyráběli okenní sklo.
- 15. Století - řada vsí včetně Jablonce postižena požárem.
- 16. Století - nové osídlování svahů Jizerských hor. Novými osadníky byli Němci, skláři ze saské strany Krušných hor.
- 16. a 17. Století – Zakládání skláren rodinami Wanderů, Schürerů, Preusslerů. Novinkou výroba zářivě čirého skla – napodobeniny přírodního horského křišťálu. Do poloviny 17. století bylo sklo se zeleným nádechem a říkalo se mu lesní sklo (barva důsledkem přítomnosti železa v základu výroby skla). Sklo zbaveno nazelenalé barvy přidáním niklu, se pod názvem český křišťál proslavilo ve světě.
- 18. Století - Zavedení výroby barevného kompozičního skla s vysokým obsahem olova. Sklo má vyšší lesk a je tvárnější, proto se používá pro výrobu bižuterie. Jedním z nejvýznamnějších výrobců skla pro bižuterní výrobu byl Anton Leopold Riedel z rodiny Riedelů, která v Jizerských horách po několik generací rozvíjela sklářskou výrobu od zakládání hutí až po rozvoj brusíren a exportní činnost. Zakladatel rodu Johann Leopold Riedel 1775 založil vlastní huť Kristiánov.
- 19. Století – Josef Riedel ve své době nejen největším průmyslníkem v Rakousku-Uhersku. Byl majitelem 13 moderních skláren a ovládl zcela výrobu surovin pro bižuterii dodávkami tyčového skla. Začalo se rozvíjet pasířství a výroba kovové bižuterie, jakož i výroba kovových forem pro bižuterii. Centrem obchodní činnosti se stával postupně Jablonec. V roce 1808 se stal Jablonec vesnicí s právem trhu. (do té doby obchod převážně v České Lípě). V roce 1866 povýšil císař František Josef I. Jablonec na město. Bižuterní produkce se vyvážela do celého světa. Úspěch výrobců bižuterie byl založen na tom, že exportéři pečlivě sledovali vývoj místního trhu, kam bylo zboží vyváženo a informovali výrobce o nových požadavcích na bižuterii.
20. Století
- Války – 20. Století znamenalo pro kraj s národnostně smíšeným obyvatelstvem dramatické období. Léta první světové války 1914-1918 byla provázena poklesem obchodu s bižuterií. Období velké hospodářské krize přispělo ke zhoršení vývozu a výroby bižuterie v kraji. S nástupem Adolfa Hitlera k moci v Německu se silně radikalizovalo německé obyvatelstvo v Čechách a vyjadřovalo sympatie k Německu a Henleinově straně, která působila v ČR. Připojení Sudet k Německu v r. 1939 vedlo k odchodu většiny Čechů z tohoto kraje. V době války byly sklárny využívány ke zcela jiné produkci než dosud – vyráběly se hranoly do tankových periskopů a zaměřovačů vojenských zbraní. Konec druhé světové války znamenal vypovězení většiny německého obyvatelstva z Čech, avšak řada německých sklářských odborníků zůstala. Poválečná obnova trvala řadu let a znamenala mnoho ztrát na trhu.
- 1948 komunistický převrat - znárodněn sklářský a bižuterní průmysl. Národní podniky - Skleněná bižuterie n.p., Železnobrodské sklo, n.p. (ŽBS) producentem ohňových perlí, Kovová bižuterie, n.p. zaměřen na litou kovovou bižuterii a Preciosa, n.p. broušené a leštěné sklo + lustrové ověsy. V roce 1952 založen podnik zahraničního obchodu Jablonex se sídlem v Jablonci.
- 1960 - Šedesátá léta znamenala pro českou bižuterní výrobu dobu neobyčejného rozvoje a výrazného vzestupu vývozu. Jablonex se stal hlavním exportérem české bižuterní výroby na světových veletrzích a budoval značku, kterou od té doby zná celý svět.
- 1989 - došlo k osamostatnění celé řady bižuterních výrob, které patřily do komplexu Jablonexu.
- Od 1990 - Cena české bižuterie vzrostla a navíc je značným problémem vysoké zatížení bižuterie dovozním clem v Rusku a na Ukrajině. Cena bižuterie se tak na cestě ke konečnému spotřebiteli navyšuje, až se bižuterie stává jen obtížně prodejnou. Zájem o českou bižuterii přitom stále trvá a nic na tom nemění, že se na pultech obchodů objevuje stále více laciná čínská a korejská bižuterie.
- 1993 - Založena Česká mincovna, která je jako jediná v zemi oprávněna razit mince pro Českou republiku.
- 2005 - Společnosti Ornela, Jablonex, BČM, ŽBS a BJC se spojují v jeden celek - Jablonex Group.
- 2009 – Jablonex Group se rozpadá.
- 2011 - Značka Jablonex koupena španělskou společností Fanjoya Group."

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Časové údaje jsou zvýrazněny tučně.
Práce je kompilačního charakteru, některé její pasáže jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ec14a7fd0c99.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Ceske_sklo_a_bizuterie_MO.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse