Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Transakce s podnikem - přednášky

Transakce s podnikem - přednášky

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky obsahují veškerou problematiku týkající se vlastnických kapitálových transakcí ve finančním účetnictví (vlastní kapitál, kapitálové akvizice, goodwill, oceňování ve finančním účetnictví), vlastnické transakce a účetní závěrky, prodej podniku, vklad podniku, nájem podniku, fúze, převod jmění na společníka, rozdělení kapitálových společností a změna právní formy.

Obsah

1.
Vlastnické transakce
2.
Vlastnické transakce a majetková podstata podniku
3.
Vlastnické transakce a účetní závěrky
4.
Pčevod jmění na společníka
5.
Rozdělení kapitálových společností
6.
Změna právní formy

Úryvek

"Odložená daň přechází na nástupnickou společnost. Podkladem pro její stanovení mohou být pouze položky, které přecházejí na nástupnickou společnost. V případě zanikající společnosti musí být v souvislosti se sestavením konečné účetní závěrky provedena inventarizace odložené daně tak, aby její výše zohledňovala pouze ty položky, které mohou přecházet na nástupnickou společnost.

Vyžaduje-li ObchZ ocenění jmění, promítne se toto ocenění do konečných účetních závěrek zanikajících společností sestavených ke dni předcházejícímu rozhodném dni fúze (§ 27/3 ZUCE) a následně do zahajovací rozvahy nástupnické společnosti.
Rozdíly mezi účetními cenami a oceněním reálnými hodnotami se u zanikajících účetních jednotek vyúčtují na příslušné majetkové účty a účty závazků ,příp. s využitím položky goodwillu nebo oceňovací rozdílu souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 41 - základní kapitál (např. 418), vykazuje se v rozvaze položka A.II.4. oceňovací rozdíl z přecenění při přeměnách.

Konečný stav účtu 418: u zanikajících společností vyjadřuje zvýšení (snížení) vlastního kapitálu na čistý obchodní majetek dle znaleckého ocenění.
u nástupnické společnosti (v zahajovací rozvaze) se promítne v rámci účt. sk. 41 resp. 42 (jako položka zvyšující ZK, emisní užil, rezervní fond, příp. ostatní fondy ze zisku či převedené výsledky hospodaření) - podle smlouvy o fúzi.

Oceňovací rozdíl nebo goodwill (097, 015) - rozdíly z ocenění související s oceněním reálnou hodnotou u zanikajících společností se musí objevit:
- v konečné rozvaze zanikajících společností (ve vazbě na účet 418)
- v počáteční rozvaze nástupnické společnosti, do níž musí být tyto položky převedeny (po zápise do OR).
Odpis těchto položek je záležitostí nástupnické společnosti.

Úpravy (korekce) zahajovací rozvahy u nástupnické společnosti
- vyloučení vzájemných pohledávek a závazků zúčastněných účetních jednotek, o vzniklé rozdíly se upraví vlastní kapitál (prostřednictvím účtů skupiny 42 tj. 428, 429) nástupnické společnosti.
- vyloučení akcií (obchodních podílů) vydaných zúčastněnými zanikajícími účetními jednotkami v držení jiné zúčastněné účetní jednotky proti vlastnímu kapitálu, a to v pořizovacích cenách.
- akcie vydané nástupnickou účetní jednotkou v držení jiné zúčastněné účetní jednotky se vykáží v zahajovací rozvaze jako vlastní akcie v ocenění, ve kterém byly zachyceny v účetnictví jiné zúčastněné zanikající účetní jednotky.

Zúčastněné účetní jednotky otevírají účetní knihy k rozhodnému dni přeměny, vedou účetnictví samostatně od rozhodného dne přeměny společnosti do dne zápisu fúze do ObchR (pověřena může být i nástupnická společnost).

Ke dni zápisu fúze do ObchR se sloučí samostatně vedená účetnictví zúčastněných společností do jednoho účetnictví nástupnické společnosti, ale žádná účetní závěrka se nesestavuje!
Pokud obchodní zákoník stanoví vyrovnání či doplatky některým akcionářům či společníkům, snižují vyplácené prostředky složky vlastního kapitálu (s výjimkou základního kapitálu)."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a citace ze zákona.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8094
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse