Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Transakční analýza, obranné mechanismy v komunikaci

Transakční analýza, obranné mechanismy v komunikaciKategorie: Komunikace, Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje principy a pojmy transakční analýzy a seznamuje se stavy ega a způsoby komunikace, které rozeznává. Charakterizuje také způsoby trávení času dle transakční analýzy a pozornost věnuje zejména hrám. Nakonec jsou nastíněny obranné mechanismy projevující se v komunikaci.

Obsah

1.
Transakční analýza
1.1.
Historie vzniku
1.2.
Princip a základní pojmy
1.3.
Motivace
1.4.
Scénáře
1.5.
Pohlazení
1.6.
Cíl transakční analýzy
1.7.
Stavy ega
1.7.1.
Rodič
1.7.2.
Dospělý
1.7.3.
Dítě
1.8.
OK stavy
1.9.
Transakce (komunikace)
1.9.1.
Doplňkové transakce
1.9.2.
Křížové transakce
1.9.3.
Dvojvazebné transakce
1.10.
Jak využíváme čas
1.10.1.
Úniky
1.10.2.
Obřady
1.10.3.
Činnosti
1.10.4.
Zábavy
1.10.5.
Hry
1.10.6.
Důvěrné vztahy
2.
Obranné mechanismy v komunikaci

Úryvek

"Transakční analýza
Transakční analýza (TA) je integrativní (sjednocující) psychologická teorie a psychoterapie, vycházející z psychodynamického, kognitivně-behaviorálního a humanistického přístupu. Zabývá se především mezilidskoukomunikací.

Historie vzniku
Transakční analýzu vytvořil americký psycholog Eric Berne (1910-1970), v šedesátých letech 20. století na základě Freudova psychodynamického přístupu, poznatků Erika Eriksona a humanistické psychologie Carla Rogerse, původně jako techniku skupinové psychoterapie. Na rozdíl od psychoanalýzy, kterou měl původně praktikovat, se však zabýval především interakcí mezi lidmi a tím, jak pomoci jejich pozitivnímu růstu. K vytvoření TA Berneho dovedl neutěšený stav tehdejší psychologie, jež nedokázala poskytnout potřebnou šíři péče a která se svou těžko pochopitelnou terminologií, vzdálila od užití v každodenním životě. Výsledky své práce Berne sepsal v popularizačních knihách Jak si lidé hrají (1964) a Co řeknete, až pozdravíte. V pozdějších letech na Berneho práci navázal jeho dlouholetý přítel Thomas A. Harris (1910-1995) knihou Já jsem OK, ty jsi OK. Ten dále rozpracoval OK postoje, kontaminaci, vyloučení a poznatky z práce Wildera Panfielda o paměťových procesech. Harris se velkou měrou postaral o zpopularizování Transakční analýzy v USA a jinde ve světě.

Princip a základní pojmy
Transakční analýza (TA) je komplexní psychologickou teorií, vysvětlující všechny prvky psychiky. Disponuje vlastní, jasně danou terminologií, která by měla být všem dobře pochopitelná a nezaměnitelná. Dále pak propracovanou teorií osobnosti a životního scénáře, ze kterých se rozvíjí rozlišení tří základních komunikačních a osobnostních rovin (ego-stavů): Rodič, Dospělý a Dítě. Ty v literatuře (a tedy i zde), vždy začínají velkým písmenem a patří mezi základní pojmy Transakční analýzy. Jsou inspirovány Freudovým pojetím osobnosti a dále dělí ego složku osobnosti. Utváření se v raných fázích života jedince a ovlivňují celý jeho zbytek. V každém jedinci jsou tyto tři typy v nějakém poměru zkombinovány a záleží na tom, který převládá. Transakční analýza se zabývá rozborem komunikace (transakcemi) mezi jednotlivými osobami a vnitřní dynamikou intelektuální a emocionální složky osobnosti, nacházejících se v jednom z výše uvedených ego-stavů. Poznatky TA se využívají v individuální, párové i skupinové terapii."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 0,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512e390304940.zip (73 kB)
Nezabalený formát:
Transakcni_analyza_obranne_mechanismy_komunikace.doc (145 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse