Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Transferázy - maturitní otázka

Transferázy - maturitní otázka


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z biologie, která představuje transferázy, jejich lokalizaci v lidském těle, vlastnosti nebo stanovení normálních hodnot. Práce je z oblasti klinické biochemie.

Obsah

1.
ALT
a) Lokalizace
b) Normální hodnoty
c) Stanovení
2.
AST
a) Lokalizace
b) Rittirův kvocient
c) Stanovení
3.
GMT
a) Funkce
b) Lokalizace
c) Normální hodnoty
d) Stanovení
4.
CK
a) Lokalizace
b) Podjednotky
c) Význam
d) Normální hodnoty
e) Stanovení
f) CK - MB
g) CK - MB mass

Úryvek

"CK – Kreatinkináza
 katalyzuje vratnou fosforylaci kreatinu
kreatin + ATP ↔ kreatinfosfát + ADP
 lokalizace: cytoplazma a mitochondrie kosterního svalstva, srdce, mozku
 CK je dimer – 2 podjednotky → M, B → 3 izoenzymy – CK – MM, CK – MB, CK – BB
 význam:
 Onemocnění srdce ( za 3-6 hodin ↑ po IM)
 onemocnění svalů ( poškození, traumata, zánět)
 onemocnění CNS ( CK – BB ↑)
 fyziologické meze: muži 1,03 – 3,55 μkat/l
ženy 0,80 – 2,12 μkat/l

 stanovení: sérum ( 95% CK – MM + 5% CK – MB
plazma heparin
 Před stanovením CK se musí provést aktivace CK reakcí s N-acetylcysteinem (NAC), protože se CK v séru samovolně inaktivuje."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48249fb96a59e.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Transferazy.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse