Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Transformace české ekonomiky

Transformace české ekonomiky

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce poskytuje stručný přehled vývoje české ekonomiky od roku 1989 po začátek 21. století. Přibližuje výchozí podmínky ekonomiky, uplatňovaný ekonomický a politický systém a bankovní sektor. Dále popisuje samotný proces české transformace, včetně přípravných fází a jejího průběhu. Pozornost věnuje také procesu privatizace a představení jejích tří hlavních fází.

Obsah

1.
Podmínky Československa
2.
Výhody československé ekonomiky
3.
Nevýhody československé ekonomiky
4.
Důsledný systém centrálního řízení ekonomiky
5.
Vysoký stupeň společného vlastnictví
6.
Postavení tržních subjektů – demotivace
7.
Kapitálová a technologická poddimenzovanost
8.
Cenová regulace, dotace
9.
Orientace zahraničního obchodu na trhy RVHP
10.
Stav podniků
11.
Centrální banka a bankovní sektor
12.
Právní a politický systém
13.
Počátek ekonomické transformace
13.1.
Ekonomické prostředí v Československu
13.2.
Přípravné období československé transformace
14.
Cenová liberalizace
14.1.
Liberalizace zahraničního obchodu
15.
Privatizace
15.1.
Formy privatizace
15.2.
Majetková restituce
15.3.
Malá privatizace
15.4.
Velká privatizace a investiční privatizační fondy
15.4.1.
Fáze velké privatizace
15.5.
Cíl privatizace
16.
Makroekonomická stabilizace
17.
Bankovní sektor
18.
Hlavní problémy bankovního sektoru byly především

Úryvek

"Důsledný systém centrálního řízení ekonomiky
Ekonomika byla centrálně řízena a výroba centrálně plánována. Podstatou byla neexistence trhů a skutečných tržních cen. Existovaly jen úřední ceny, které neodrážely nic, co by mohlo vézt k efektivnímu hospodaření a plánování. Centrální plánování mělo dva typické znaky: (Holman 2000, s. 9-10)
• centralizace ekonomického rozhodování neumožňovala podnikům samostatně rozhodovat o produkci a odbytu. Nedostávaly se jim informace o situaci na trhu, o nabídce a poptávce, o struktuře spotřebitelských preferencí ani vzácnosti ekonomických zdrojů. Ceny, mzdy a úrokové míry byly fixní a neplnily tak svou alokační funkci; plánování hmotných ukazatelů, zejména objemů produkce. Finanční ukazatele (příjmy, náklady, zisky) nebyly tak důležité a tak nebyly socialistické podniky motivovány k maximalizaci zisku, protože vlastnictví bylo státní.

Vysoký stupeň společného vlastnictví
Znárodnění a združstevnění bylo téměř dokonalé a soukromý sektor prakticky neexistoval. V Československu byl systém centrálně plánovaného hospodářství nejdůslednější ze všech zemí RVHP, měl jeden z nejmenších soukromých sektorů z bývalých socialistických zemí, který zaměstnával jen 1,2 % pracovní síly. Státní podniky vytvářely více než 87 % národního důchodu, družstva 10% a jen o něco více než 2 % produkovaly malé soukromé podniky. (Žídek 2006, s. 8). V roce 1949 existovalo okolo dvou milionů soukromě hospodařících zemědělců. Koncem 80. let jich bylo asi jen deset tisíc. Ale i mezi postkomunistickými zeměmi rozdíly existovaly. V Maďarsku, Polsku a také v NDR se drobné soukromé podnikání nestalo tak řídkým jevem. Československo však žilo pod vlivem komunistické ideologie, která zakazovala formy „vykořisťování člověka člověkem.“

Postavení tržních subjektů – demotivace
Vedení státních podniků bylo podřízeno kontrole vládních a dalších orgánů. Neexistence konkurence vedla ke stavu, kdy podniky neměly zájem uspokojovat potřeby zákazníků. Ekonomika fungovala na bázi měkkých rozpočtů a podniky vydávaly více peněz, než kolik vydělaly prodejem vlastní produkce. I ztrátové podniky měly nárok na dotace a úvěry od státu a to vedlo k neefektivní alokaci zdrojů. Lepší výsledky podniků vedly k náročnějšímu plánu a jejich zdroje byly používány k financování neprosperujících podniků, tím se negativně snižovala ekonomická motivace k novým a efektivním výrobním postupům, k inovování výrobků a služeb a řízení lidských zdrojů. Rozdíly v ohodnocení mezi kvalifikovanou a nekvalifikovanou pracovní silou byly malé. Pracovní morálka většinou nebyla vysoká a existovala pracovní povinnost a každý, kdo neměl v občanském průkazu razítko od zaměstnavatele, se dopustil trestného činu příživnictví.

Kapitálová a technologická poddimenzovanost
Na počátku byly podniky, díky silné zadluženosti vlivem bankovních úvěrů, ve velmi těžké situaci. Nedostatek vlastních zdrojů bránil dokončení restrukturalizace. Podniky nejevily snahu o zlepšování kvality své produkce, technologií, obnovu stávajících strojů a zařízení, protože nebyly pod konkurenčním tlakem, což vedlo k trvalému technologickému zaostávání za vyspělými zeměmi ve většině oborů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21795
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse