Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Transpersonální psychologie

Transpersonální psychologie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá transpersonální psychologií, tedy mladým odvětvím psychologie, které sleduje mimořádné stavy vědomí. Na tuto disciplínu nahlíží z hlediska historického, kde se věnuje jejímu vzniku i předchůdcům. Objasňuje téma psychedelického hnutí zaměřujícího se na zážitky ze stavů opojení různými narkotiky. Podává předmět studia transpersonální psychologie, v rámci něhož se zastavuje u konceptu rozšířeného vědomí a přírodovědných teorií zkoumající tento jev. Uvádí významné transpersonální psychology.

Obsah

1.
Vznik transpersonální psychologie
2.
Předchůdci transpersonální psychologie
2.1.
W. James
2.2.
Carl Gustav Jung
2.3.
Roberto Assagioli
3.
Psychedelické hnutí
3.1.
Timonthy Leary
3.2.
Richard Alpert
3.3.
Druhy psychedelických zkušeností
4.
Předmět studia transpersonální psychologie
4.1.
Koncept rozšířeného vědomí
5.
Některé přírodovědné teorie rozšířeného vědomí
5.1.
David Bohm
5.2.
Kenneth R. Pelletier
6.
Významní transpersonální psychologové
6.1.
Karl Harry Pribram
6.2.
Stanislav Grof
6.3.
Ken Wilber
6.4.
Jean Gebser

Úryvek

"VZNIK TRANSPERSONÁLNÍ PSYCHOLOGIE

Vznik transpersonální psychologie navazuje na humanistickou psychologii, o čemž svědčí i výrok A.H.Maslowa: který v r. 1968 prohlásil, že je již připravena další cesta v psychologii, tzv. „čtvrtá psychologie“ , která je „nadpersonální“ a „transhumánní“. Transpers. psychologie vznikla v USA koncem 60. let (1968) v souvislosti s objevováním neobvyklých zkušeností, jež byly označovány jako mystické, spirituální či transpersonální. Na odhalování těchto mimořádných stavů vědomí se podílelo psychedelické hnutí, které široce experimentovalo s psychoaktivními látkami, především s LSD-25 (dietylamid kyseliny d-lysergové). Současně se objevil příliv zájmu o východní duchovní a meditační systémy.
„Vlna „ex oriente lux“ charakteristicky se objevují vždy v období vrcholící krize „západního vědomí“ a západního systému hodnot s sebou přinesla velký zájem o esoterní systémy, ale i okultismus, sbližování přírodních věd s esoterickými systémy a vyvrcholila posléze v hnutí „New Age“.“(2). Hnutí „New Age“ doufá v odvrácení ekonomické, ekologické či jiné katastrofy prostřednictvím vnitřní duchovní změny každého západního člověka. K„Novému věku“ se připojili i někteří přírodovědci, především fyzici DAVID BOHM (1917-1992), který vytvořil holografický model vesmíru, a FRITJOF CAPRA (1939), který propojil kvantovou fyziku s východními náboženstvími. Ti začali zpochybňovat newtonovsko-karteziánské paradigma a usilovali o pronikání spirituálních dimenzí do přírodních věd. F. Capra k tomu napsal:

„Paradigma, které nyní ustupuje, ovládalo naši kulturu po několik staletí, během nichž utvářelo moderní západní společnost a významně ovlivnilo ostatní svět. Toto paradigma sestává z množství zakořeněných idejí a hodnot, k nimž patří představa vesmíru jako mechanické soustavy složené z elementárních stavebních částic, představa našeho těla jako stroje, představa života ve společnosti jako kompetitivního boje o přežití, víra v neomezený materiální pokrok dosažitelný ekonomickým a technologickým růstem a v neposlední řadě i přesvědčení, že společnost v níž je žena všude podřízena muži, je společností uspořádanou podle základního zákona přírody...
Nové paradigma můžeme označit jako ,holistické vědění světa'. Svět je chápán spíše jako integrovaný celek než jako soustava navzájem oddělených částí. Toto nové paradigma můžeme též chápat jako ekologické hledisko, pokud užijeme termín ,ekologický' v širším a hlubším významu, než tomu obvykle je. Hluboké ekologické uvědomění uznává zásadní vzájemné závislosti všech jevů a skutečnost, že jednotlivci i společnosti, my všichni, jsme včlenění do cyklických procesů přírody (a zcela na nich závisíme)“ (Capra, 2004, in Plháková, 2004)."

Poznámka

Práce obsahuje fotografii a obrázky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11778
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse