Trest smrti


Kategorie: Právo

Typ práce: Eseje

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů, Praha 3

Charakteristika: Autor v práci zvažuje argumenty pro a proti trestu smrti a jako náhradu za něj navrhuje trest doživotí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Argumenty pro trest smrti
3.
Argumenty proti trestu smrti
4.
Trest doživotí jako náhrada za trest smrti

Úryvek

"Zabít či nezabít?

....„Hegelovo chápání myšlenky odplaty se opírá o ideu rovnocennosti trestu. Na rozdíl od Kanta se neodvolává na talio, ale prohlašuje, že by to mohlo jít ad absurdum. Poznamenává rovněž, že princip odplaty je požadavek, který připouští určitou přibližnost.
O to zajímavější je, že se ve vztahu k trestu smrti blíží základnímu pojetí Kantovu: „Když se u dodplaty nedá vycházet ze specifické rovnosti, pak je to u vraždy přece jen jiné a zde je trest smrti na místě. Představuje-li život celou náplň bytí, nelze trest vyjádřit částí této náplně, musí zpočívat v celkovém zbavení života.“
Hetzel naroti tomu argumentuje: „Dá-li se i ten nejbezbožnější čin potrestat spravedlivě vězením, pak to nutně platí i pro vraždu“ .....“

O trestu smrti toho bylo již určitě mnoho napsáno, dovolím si na tento problém vyjádřit vlastní názor.

Základní argumenty pro trest smrti jsou podle mne tyto:
- odplata,
- výstraha,
- zbavení se nebezpečí.
Důvody proti trestu smrti jsou:
- justiční omyl (i úmyslný),
- právo na život,
- nemá smysl se chovat podle hesla „oko za oko, zub za zub“.

Nyní podrobně rozeberu výše uvedené argumenty.
Samozřejmě plně chápu postoj lidí, kterým někdo úmyslně zavraždil někoho blízského ( v nejhorším příípadě dítě ). Vědět, že dotyčný vrah stále žije, musí být zdrcující. Přesně to vyjádřil Hegel ( viz výše uvedený citát ), můj názor je ovšem jiný. Jakkoliv je to těžké, je nutno v sobě utlumit všechny vášně a zachovat chladnou hlavu. Je nutno v sobě potlačit onen ohromný vztek.
Často lidé souhlasející s trestem smrti argumentují preventivní funkcí trestu. Podle mého názoru jde o nesmysl. Musíme si uvědomit, že k vraždě dochází buďto ve zkratovém jednání, nebo podle předem důkladně promyšleného plánu. V prvním případě je na snadě, že vrah jedná zbrkle a neuvědonuje si plně čeho se dopouští. V druhém případě, pokud jde o promyšlený čin, vrah sice ví, co ho může čekat, ale vůbec si to nepřipouští a snaží se eliminovat všechna rizika svého dopadení. Kdyby si nebyl jist, že nebude dopaden, vůbec by se k činu neodhodlal.
Třetí argument pro jsem sice často neslyšel, ale přece. Podle mě jde o slabožství a naivitu. Myslet si, že když odstraníme vrahy, zmizí v lidech agresivita, je nesmysl. Jde o snahu schovat se před daleko složitějším problémem, než je jen vyjádření pro - proti trestu smrti. Je to věc morálky ve společnosti a jednotlivci, agresivity a snahy zakrýt všechny nekalé projevy soužití lidí. Tedy vypadat jako skvělé společenství, které se nemilosrdně vypořádá se svými problémy."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51110faf2eaa5.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Trest_smrti.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse