Trest smrti

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Seminární práce v rámci Semináře z filozofie se zabývá trestem smrti. Po stručném shrnutí historie trestu smrti rozděluje druhy trestů na již nepoužívané a stále používané a podrobněji je popisuje s uvedením států, kde se jich využívá. Dále práce zahrnuje pohled náboženství (křesťanství, judaismus, islám) na trest smrti, informace o jeho současném rozšíření a argumenty pro i proti. V praktické části autorka analyzuje a vyhodnocuje výsledky dotazníkového šetření zjišťujícího postoje k trestu smrti mezi studenty a doplněn je rovněž rozhovor s knězem na toto téma.

Obsah

0
Úvod
1
Historie trestu smrti
2
Druhy trestu smrti
2.1
Dnes již nepoužívané
2.1.1
Poprava pomocí zvířat
2.1.2
Ukřižování
2.1.3
Naražení na kůl
2.1.4
Upálení
2.2
Stále používané
2.2.1
Stětí
2.2.2
Ukamenování
2.2.3
Pověšení
2.2.4
Zastřelení
2.2.5
Elektrické křeslo
2.2.6
Smrtící injekce
2.2.7
Plynová komora
3
Náboženství a trest smrti
3.1
Křesťanství
3.2
Islám
3.3
Judaismus
4
Trest smrti v současné době
4.1
V České republice
4.2
Ve světě
5
Argumenty pro a proti trestu smrti
6
Praktická část
6.1
Metodika práce
6.2
Výsledky průzkumu na základě dotazníků
6.3
Rozhovor s ICLic. Mgr. Řehořem Pavlem Urbanem
7
Závěr
8
Přílohy

Úryvek

"1 Historietrestu smrti
Na základě archeologických nálezů jeskynních maleb na Sicílii, kde jsou na stěně vyobrazeny postavy stojící kolem člověka svázaného tak, aby se škrtil kdykoliv se pokusí napřímit, můžeme tvrdit, že trestání smrtí je známo od počátků lidských společenství.
Za první písemnou památku, zmiňující trestání smrtí je považován Chammurapiho zákoník, jenž je známý tvrzením „oko za oko“. Tento babylonský zákoník byl vydaný králem Chammurapim přibližně v roce 1686 př.n.l. Jedním z Chammurapiho zákonů je například zákon: „Jestliže šenkýřka, v jejímž domě se scházeli zločinci, tyto zločince nezadržela a do paláce nepředvedla, bude tato šenkýřka usmrcena.“
„Ve středověku uplatňovaly všechny evropské země hrdelní tresty za širokou škálu zločinů, kacířstvím či čarodějnictvím počínaje, vlastizradou či vraždou konče. Velký vliv na používání trestu smrti ve středověku měla bezpochyby katolická církev, která díky svému manuálu o rozpoznávání praktik čarodějnictví, knize MalleusMaleficarum (Kladivo na čarodějnice) z roku 1486, rozpoutala v Evropě
hon, na jehož konci bylo dle střízlivých údajů 200 000 upálených, přičemž některé odhady hovoří o číslech v řádech vyšších.“ „V roce 1723 byl ve Velké Británii přijat tzv. Black Act (Černý zákon), který trestal smrtí například i to, když seněkdo objevil na ulici se zašpiněným obličejem.“
Dle Šplíchalové se začal odpor vůči trestu smrti projevovat v 18. století. Ve svých spisech jej kritizovali Voltaire, Montesquieu a Beccaria. Filozofie osvícenství přicházela s myšlenkou humanizace trestu a trestání. Významným krokem bylo dílo italského filozofa CesaraBeccarii, který ve svém díle „O zločinech a trestech“ popírá právo státu na vyneseníabsolutního trestu a tvrdí, že smyslem trestu je ochránit společnost, nikoliv působit pachateli utrpení.
Výrazný zlom ve vývoji trestu smrti nastal po druhé světové válce, předevšímpo vznikuOSN a dohod o lidských právech. Přistoupením k jednotlivým dohodám o lidských právech členské státy omezovaly, případně úplně rušily trest smrti. Evropa tak nastoupila cestu odmítání či rušení trestu smrti.
Vroce 1990byl dle Šplíchalové v ČSFR trest smrti zrušen a nahrazen odnětím svobody v rozmezí 15 – 25 let, popřípadě doživotním trestem. Zrušení trestu smrti tímto zákonem je v souladu s článkem 6 (odst. 3) Listiny základních práv a svobod, která absolutní trest výslovně zakazuje. Česká a slovenská federativní republika se tak připojila ke čtyřiceti státům, které odstranily tento způsob trestu."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy a mapa o rozsahu cca 2,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26458
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse