Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Trest smrti - úvaha

Trest smrti - úvaha


Kategorie: Právo, Sociologie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje úvahu na téma trestu smrti. Věnuje se argumentům pro a proti nejradikálnějšího způsobu trestu. Zamýšlí se nad smyslem a důsledky možného zavedení trestu smrti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Zavedení trestu smrti
3.
Rok 1989
4.
Závěr

Úryvek

"V poslední době opět oživla otázka týkající se trestu smrti. Způsobil to hlavně rozruch kolem odsouzené Karly Tuckerové, která byla před třinácti lety odsouzena k popravě za dvojnásobnou vraždu, ale během pobytu v cele se dala na víru a věnovala se práci pro spoluvězně. Ale ani změna už neznamenala omluvu.
O jeho zavedení, či zrušení se hovoří všude již mnoho let. V odpovědi na tuto ožehavou otázku se ne všichni shodují. Jedni ho prosazují, druzí jsou jeho odpůrci. Je zajímavé, že u nás jsou největšími propagátory tohoto trestu extremistické strany.
Je tedy vhodné, aby byl zaveden trest smrti? Argumenty pro trest smrti jsou hlavně dokonalá ochrana před nebezpečnými jedinci. Těchto lidí se však asi těžko zbavíme tím, že jim budeme vyhrožovat smrtí. Člověk, který je schopen vraždit, se rozhodně nezalekne tohoto nejtvrdšího trestu.
Kalkuluje se i s tím, že likvidace člověka vyjde levněji, než doživotní vězení, ale všechny náklady spojené s procesem, v němž je trest smrti vynesen, dosahují vysokých částek (např. výdaje na obhájce, policejní přešetřování a nová a nová soudní stání... ).
Naopak jeho odpůrci zdůrazňují, že nikdo nemá právo zbavit jiného člověka života. Jenže k popravě bývají odsouzeni právě vrazi, kteří také neměli právo zabíjet! Proti trestu smrti hovoří i možnost justičního omylu. I když by k tomu nemělo docházet, stává se to. Ve Spojených státech bylo za posledních 90 let popraveno více než 20 nevinných a i u nás ( hlavně během desetiletí po roce 1948 ) bylo smrtí potrestáno nespravedlivě mnoho osob, především z politických důvodů.
Mnozí lidé hovoří o tom, že po zrušení trestu smrti v roce 1989 stoupl počet vražd. Důvodem má být právě absence trestu smrti, který by prý měl odstrašující účinek. Bohužel pohled na statistiky prokáže, že po převratu nestoupl jen počet vražd, ale kriminalita celkově. Vzrůst trestné činnosti nastal především v důsledku změny politického systému (z totality na rodící se demokracii) a také orientací společnosti na materiální hodnoty. To potvrzuje fakt, že podíl počtu vražd ze zištnosti stoupl za posledních 10 let o 20%."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: socx0021.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Trest_smrti.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse