Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Trestné činy a trestné činy proti životu a zdraví - maturitní otázka

Trestné činy a trestné činy proti životu a zdraví - maturitní otázka


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá trestnými činy obecně a trestnými činy proti životu a zdraví.

Obsah

1.
Trestné činy
2.
Trestné činy proti životu a zdraví

Úryvek

"Trestné činy

Hlava VI.a další
- dvojí manželství – bigamie
- opuštění dítěte ( opuštění dítěte které se samo o sebe nedokáže postarat )
- zanedbání povinné výživy ( neplacení alimentů )- u tohoto trestného činu, platí tzv. účinná lítost(pokud pachatel dluh na výživném uhradí nejpozději do okamžiku vyhlašování rozsudku, trestní stíhání se zastavuje )
- týrání svěřené osoby ( osoby svěřené do ústavu , ve zdravotnickém zařízení, osoby mentálně postižené )
- obchodování s dětmi
- ohrožování výchovy mládeže
- svádění k pohlavnímu styku ( svádění k pohlavnímu styku, mezi 15 – 18 lety jedná se o trestní čin, za úplatu nebo jinou výhodu )
- podávání alkoholických nápojů mládeži

TČ proti životu a zdraví
objektem těchto trestných činů je především tělesná integrita a samotný život člověka, jde o nejzávaznější trestné činy, u nichž lze uložit i trest vyjímečný, a to i doživotí .

- vražda ( jde o úmyslné zabití, základní 10 -15 let sazba, vyjímečný trest lze uložit pouze v případě že je vražda vykonána na více osobách, nebo zvlášť surovým způsobem, nebo na těhotné ženě, nebo z důvodu rasové nebo politické pohnutky, na veřejném činiteli, nebo v úmyslu získat majetkový prospěch. U těchto trestných činů je nejvyšší stupeň objasněnosti. Promlčuje se po dvaceti letech. )
- vražda novorozeněte matkou ( pouze tehdy, když v rozrušení způsobené porodem, usmrtí své novorozené dítě, při porodu nebo hned po něm , může být až do tří dnů , 3 -8 let je základní sazba )
- ublížení na zdraví ( jeden s nejčastějších trestních činů, může být spáchán úmyslně i nedbalostně, výše sankce je odvozena od toho, zda je trestní čin spáchán úmyslně, nedbalostně a jaký byl následek a případný motiv jednání. ( učitelka která nedohlíží na děti a dítěti se něco stane.)Za těžkou újmu se považuje podle zákona to pokud pracovní neschopnost trvala déle než 42 dnů a poškozený byl omezen v běžném způsobu života.
- Nedovolené přerušení těhotenství ( těhotná žena která své těhotenství sama přeruší a nebo k takovému činu někoho vyzve , není trestně odpovědná . )"

Poznámka

Psáno heslovitou formou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47277dc996c8b.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Trestne_ciny.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse