Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Trestní právo

Trestní právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje prameny a strukturu trestního práva. V trestním právu hmotném definuje trestný čin, přestupek, účastníky trestného činu, vinu, i důvody vylučující trestnost. V hmotném právu procesním průběh trestního řízení, a jeho zásady. Další část je věnována deviacím, kriminalitě, a trestné činnosti mladistvých. Závěr se zabývá situacemi tvořícími vhodné podmínky pro kriminalitu (alkoholismus, toxikománie...), a její prevenci. Velmi subjektivní odstavec je věnován problematice Romů.

Obsah

1.
Trestní právo
1.1
Vnitrostátní prameny trestního práva
2.
Přestupky
2.1
Trestání přestupků
3.
Trestní činy
3.1
Trestání trestních činů
4.
Dělení trestního práva
5.
Trestní právo hmotné
5.1
Obecná část trestního práva hmotného
5.2
Zvláštní část trestního práva hmotného
6.
Pachatel trestního činu
6.1
Spolupachatel
6.2
Účastníci trestního činu
6.2.1
Organizátor
6.2.2
Návodce
6.2.3
Pomocník
7.
Podmínky trestní odpovědnosti
8.
Naplnění skutkové podstaty trestního činu
9.
Vina
9.1
Vina úmyslná
9.2
Vina z nedbalosti vědomá
9.3
Na z nedbalosti nevědomá
10.
Důvody vylučující trestnost
10.1
Nedostatečný věk
10.2
Nepříčetnost, nesvéprávnost
10.3
Nutná obrana
10.4
Oprávněné použití zbraně
10.5
Jednání v krajní nouzi
11.
Trestní právo procesní
12.
Průběh trestního řízení
13.
Základní zásady trestního práva procesního
14.
Normy a deviantní chování
14.1
Pozitivní deviace
14.2
Deviantní chování
14.3
Party a gangy
14.4
Věznice
14.5
Podsvětí
15.
Kriminalita
15.1
Kriminální chování
16.
Trestní činnost mládeže
16.1
Faktory a podmínky spjaté se subjektivním projevem dítěte, mladistvého
16.2
Faktory a podmínky institucionálního charakteru
17.
Alkoholismus
18.
Toxikomanie
19.
Vandalismus
20.
Počítače a kriminalita
21.
Problematika osob cikánského původu
22.
Prevence
22.1
V širším smyslu
22.2
V užším smyslu

Úryvek

“ Podmínky trestní odpovědnosti

Při posuzování, zda se jedná, či nejedná o trestní čin, se posuzují 3 základní podmínky trestní odpovědnosti.

1) Naplnění skutkové podstaty trestního činu
Jedná se o konkrétní definici trestního činu, tj. nalezení shodných znaků se zvláštní částí trestního práva hmotného.
V případě, že výsledky šetření odpovídají znakům skutkové podstaty, můžeme teprve s určitostí prohlásit, že se jedná o trestní čin. V tomto případě může být zahájeno řízení orgány činných v trestním řízení, a to i proti neznámému pachateli.

2) Vina
a) vina úmyslná
b) vina z nedbalosti – vědomá
- nevědomá

ad a) vina úmyslná = úmyslné počítání pachatele, v jehož důsledku došlo ke skutkové podstatě trestního činu (pachatel si byl vědom, že se svým počítáním dostává do rozporu se zákonem)
ad b) – vina z nedbalosti vědomá – pachatel si je vědom, že svým chováním může porušit zájem chráněný zákonem, ale spoléhal na to, že k tomuto porušení nedojde (př. Vědomé porušování dopravních či pracovních předpisů)

- vina z nedbalosti nevědomá – nevědomostí dochází k porušení zákona, platí zde však pravidlo NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ ANI NEZBAVUJE TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI
(př. neodborná manipulace ne pracovišti)

3) Důvody vylučující trestnost
Jsou to důvody, kdy přes zjištění naplnění skutkové podstaty a viny je pachatel beztrestný
a) nedostatečný věk – beztrestnost nezletilého či mladistvého, kterému v době spáchání trestního činu nebylo 15 let
b) nepříčetnost, nesvéprávnost – pro duševní poruchu nemohlo dojít k rozpoznání nebezpečnosti nebo bylo sníženo ovládání daného jedince
c) nutná obrana – jednání, kdy osoba jedná k odvrácení hrozícího či trvajícího útoku proti své či cizí osobě nad rámec zákonnosti
POZOR: Vybočení z mezí nutné obrany
d) oprávněné použití zbraně – jedná se o použití zbraně v mezích zákonných předpisů
e) jednání v krajní nouzi – je to jednání, kdy osoba v rozporu se zákonem odvrací nebezpečí (př. doprava zraněného autem pod vlivem alkoholu)

2) TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ

Jedná se o právní normy, tj. zákonem stanovený postup při zjišťování trestních činů, ukládání trestů a výkonu těchto trestů.
Řeší veškeré náležitosti a postupy od okamžiku započatí trestního řízení až do ukončení výkonu trestu.

Hlavním pramenem trestního práva procesního je zákon o trestním řízení = trestní řád.

Průběh trestního řízení

1) Přípravné řízení
2) Předběžné projednání obžaloby
3) Hlavní líčení
4) Odvolací řízení
5) Vykonávací řízení


Základní zásady trestního práva procesního

V trestním řádu je uvedeno 14 základních zásad trestního řízení. např.:
1) Trestně postižitelný je každý jedinec ze zákonných důvodů a zákonným způsobem. 2)Trestní stíhání před soudy je možné pouze na základě obžaloby podané státním zástupcem. (Povinnost orgánů činných v trestním řízení je prověřovat okolnosti svědčící PRO i PROTI obviněnému, tzn. doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení této povinnosti)
3) Jednání před soudy je vedeno ústně a veřejně (v případě, že neexistuje zákonný důvod pro vyloučení veřejnosti)"

Poznámka

Práce je psána částečně hesly a částečně souvislým textem. Obsahuje překlepy a hrubé pravopisné chyby.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera826
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse