Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Trestní právo hmotné a procesní

Trestní právo hmotné a procesní

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911, Praha 9

Charakteristika: Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá.

Obsah

1.
Trestní právo
2.
Trestní právo hmotné
3.
Trestné činy
4.
Vývojová stádia trestného činu
5.
Trestný čin z hlediska objektu
6.
Účastenství na trestných činech
7.
Skutková podstata trestného činu
8.
Okolnosti vylučující trestné právo
9.
Zánik trestní odpovědnosti
10.
Veřejná osoba
11.
Tresty
12.
Ukládání trestů za více trestních činů
13.
Ochranná opatření
14.
Ukládání opatření mladistvým pachatelům
15.
Trestní právo procesní
16.
Orgány činné v trestním řízení
17.
Pomocné orgány
18.
Obviněný, obhájce, poškozený a zúčastněná strana
19.
Stádia trestního řízení
20.
Formy rozhodnutí soudu v trestním řízení
21.
Opravné prostředky

Úryvek

"Zákaz činnosti – zákonné rozmezí pro zákaz výkonu činnosti je 1-10 let. Trest spočívá v tom, že pachateli je zakázáno vykonávat určitou činnost (např. řízení motorového vozidla, pracovat s dětmi apod.).

Zákaz vstupu na sportovní, kulturní či jiné akce – jde o nový trest, který byl zaveden novým trestním zákoníkem účinným od 1. 1. 2010., lze jej uložit až na dobu 10 let.

Domácí vězení – jde rovněž o nový druh trestu, zavedený novelou trestního zákona účinnou
od 1. 1. 2010. Tímto trestem je uložena povinnost odsouzeného zdržovat se v určitém obydlí ve dnech pracovní klidu a volna celodenně, v pracovních dnech pak od 20 do 05 hodin.

Obecně prospěšné práce – jde o další alternativu trestu nepodmíněného odnětí svobody (jako např. trest domácího vězení). Sazba trestu je 50-300 hodin.

Zákaz pobytu – spočívá v tom, že odsouzený se nesmí zdržovat v určitém místě, protože to vyžaduje ochrana veřejného pořádku. Tento trest lze uložit samostatně nebo vedle jiného trestu a to na dobu od 1 – 10 let.

Vyhoštění – lze jej uložit samostatně nebo vedle jiného trestu, avšak jedině cizinci. Vyhoštění se ukládá na dobu 1-10 let nebo na dobu neurčitou.

Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání a ztráta vojenských hodností – v obou případech jde o tresty vedlejší

Nepodmíněný trest odnětí svobody – spočívá ve fyzickém omezení pachatele na svobodě, horní hranice nepodmíněného trestu odnětí svobody je 20 let. Výjimečný trest lze uložit od 20 do 30 let nebo i doživotí. Výjimečný trest odnětí svobody na 20 až 30 let je možno uložit, je-li závažnost zvlášť nebezpečného zločinu velmi vysoká nebo možnost nápravy pachatele obzvláště ztížena. Trest na doživotí může soud uložit jen pachateli, který spáchal zvlášť závažný zločin vraždy nebo jiný v zákoně vyjmenovaný trestný čin, při němž zavinil smrt člověka a to za podmínek že takový zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem k zavrženíhodnému způsobu provedení nebo zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku a uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není naděje, že by pachatele bylo možné napravit uložením trestu od 20 do 30 let. Jednotlivé horní hranice nepodmíněného trestu odnětí svobody jsou stanoveny v jednotlivých trestních sazbách u konkrétních trestných činů ve zvláštní části trestního zákona. Jestliže se odsouzený během výkonu trestu choval řádně a odpykal si polovinu trestu (u nejzávažnějších zločinu 2/3 trestu) může být podmíněně propuštěn na svobodu. Rozhoduje o tom okresní soud, v jehož obvodu se věznice nachází, přičemž zkušební lhůta se stanoví na 1-7 let.

Podmínečné odsouzení k trestu odnětí svobody – podmínečně lze odložit trest odnětí svobody nepřevyšující 3 roky. Zkušební doba se stanoví na 1-5 let.

V závislosti na intenzitě ostrahy a charakteru režimu se věznice člení do čtyř základních typů a to
• S dohledem
• S dozorem
• S ostrahou
• Se zvýšenou ostrahou"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30321
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse