Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Trestní právo - tresty

Trestní právo - tresty


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou velmi stručných výpisků shrnuje základní druhy trestů, včetně domácího vězení, které se teprve projednává, a poté se věnuje fázím trestního řízení a orgánům činným v trestním řízení.

Obsah

1.
Druhy trestů
1.1
Tresty pravidelné
1.2
Tresty výjimečné
1.3
Obecně prospěšné práce (OPP)
1.4
Peněžitý trest
1.5
Propadnutí majetku
1.6
Propadnutí věci
1.7
Zákaz činnosti
1.8
Ztráta vojenské hodnosti, čestných titulů a vyznamenání
1.9
Vyhoštění
1.10
Zákaz pobytu
1.11
Domácí vězení
2.
Základy trestního procesu (trestního řízení)
2.1
Části trestního řízení
2.1.1
Přípravné řízení
2.1.2
Předběžné projednání obžaloby
2.1.3
Hlavní líčení
2.1.4
Odvolací řízení
2.1.5
Řízení o výkonu rozhodnutí
2.2
Orgány činné v trestním řízení

Úryvek

"Další tresty dle trestního zákona:
- kromě trestů odnětí svobody lze uložit i tyto tresty:
o obecně prospěšné práce (OPP) – lze uložit v rozsahu 50 – 400 hodin, odsouzený práci vykonává bez nároku na mzdu, ve svém volném čase, pro určitý druh organizace nebo stát, a má rok na to, aby trest odpracoval
o peněžitý trest – ukládá se převážně za majetkovou trestnou činnost,
2000 Kč – 5 mil.Kč, přičemž uložená částka je čistě na úvaze soudu, který přihlíží zejm. k majetkovým poměrům pachatele
o propadnutí majetku – celý majetek se stává majetkem státu, zaniká SJM (resp. půlí se, ½ připadne manželovi/manželce a ½ státu)
o a propadnutí věci – ukládán zpravidla vedle jiného trestu, jedná se o propadnutí věci, která byla předmětem trestné činnosti (kradené věci, zbraně, drogy, ..)
o ztráta vojenské hodnosti, čestných titulů a vyznamenání
o zákaz činnosti – lze zakázat jen takovou činnost, k níž stát jakýmkoliv udává povolení, např. zákaz řízení motorového vozidla, zákaz podnikání, výkon funkce ve veřejných orgánech (příp. statutárních orgánech, držení a užívání zbraně, …)
o vyhoštění - možno uložit pouze cizincům, a to na dobu určitou až do 10 let nebo na dobu neurčitou
o a zákaz pobytu – člověk se nemůže zdržovat pouze v určitém obvodu, územním celku, …
- nově je projednáván trest, který již běžně funguje v západoevropských zemích, a to:
o domácí vězení – smyslem je zakázat odsouzeném vycházet z určeného místa v době od 18:00 – 6:00, jinak může normálně chodit do práce, vydělávat a např. splatit škodu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47d4fa8e25809.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Tresty.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse