Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Trestní řízení

Trestní řízení

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace, Liberec 11

Charakteristika: Seminární práce ze základů společenských věd obsahuje základní informace o trestním řízení v české legislativě. Objasňuje základní zásady trestního řízení, uvádí pomocné osoby orgánů činných v trestním řízení a sleduje postup přípravného řízení. Nakonec jsou nastíněny kroky řízení před soudem.

Obsah

1.
Trestný čin
2.
Základní zásady trestního řízení
3.
Pomocné osoby orgánů činných v trestním řízení
4.
Přípravné řízení
5.
Řízení před soudem
6.
Vysvětlivky

Úryvek

"Trestný čin je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v zákoně. Zkoumá se nebezpečnost trestného činu pro společnost, jakým způsobem byl spáchán a proč. Stupeň nebezpečnosti určuje význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen. Trestný čin muže být spáchán úmyslně či z nedbalosti. O úmyslný trestný čin se jedná, pokud pachatel věděl, že svým jednáním poruší zákon a byl s tím srozuměn a o nedbalost jde tehdy, když ví, že může porušit zákon, ale spoléhá, že takové porušení nezpůsobí, nebo o tom nevěděl, ač o tom vzhledem k okolnostem vědět měl. Za trestný čin se také považuje příprava (dělá vše pro to, aby trestný čin spáchal) a pokus (už přikročil k vykonání činu, ale něco mu v jeho dokončení zabránilo).

Základní zásady trestního řízení
Nikdo nemůže být stíhán jinak než ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví zákon.1
Dokud není pachatel odsouzený, nemohu ho považovat za viníka.
Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví, musí udělat všechny kroky vedoucí ke stíhání pachatele ( např. dát pokyn policii ke stíhání dané osoby ).
Trestní věci se musí projednávat co nejrychleji, v souladu s Listinou práv a svobod a mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána.
Policie, státní zástupce a soudce mají za povinnost zjistit skutkový stav věci, tak aby nebyly žádné pochybnosti o vině pachatele, doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti přezkoumat všechny podstatné okolnosti případu.
Účelem trestního řízení je spravedlivé potrestání pachatele, ale i řádný zákonný proces → strany mají právo na spravedlivé řízení, každá musí mít stejnou možnost hájit své zájmy a žádná z nich nesmí mít podstatnou výhodu vůči protistraně.
Trestní stíhání před soudem je možné jen základě obžaloby, kterou podává státní zástupce.
Cílem trestního řízení je pravdivé zjištění, odsouzení skutečného pachatele a uložení mu přiměřeného trestu (příp. upuštění od potrestání, uložení ochranného opatření, rozhodnutí o náhradě škody), dalším cílem se po té stává zajištění výkonu trestu.
Trestní věci se projednávají před soudem veřejně, občané se mohou zúčastnit, ale při projednávání věcí u mládeže je veřejnost vyloučena. Jednání je ústní, dané osoby se vyslýchají, některé z nich mohou výpověď odmítnout, ale jednání se musí účastnit osobně.

Ten, proti němuž se řízení vede, musí být v každém období řízení poučen o svých právech a o tom, že si může zvolit obhájce, nestane-li se tak, dochází ke krácení na právech a to je nezákonné. Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu a k důkazům o nich. Má právo uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě.
Každý, kdo prohlásí, že neovládá český jazyk, musí dostat tlumočníka.
Je možno dát pachateli podmínku a zájmové organizace pak na něho mohou dohlížet, mohou se zaručit za obviněného, který tak může být propuštěn z vazby (popř. podmínečně propuštěn z věznice), jsou pak povinni na něj působit, aby žil řádným způsobem života.
Státní orgány jsou povinni oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.
Trestní řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje nebo soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo.2"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25381
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse