Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Trestný čin a trest - maturitní otázka anglicky

Trestný čin a trest - maturitní otázka anglicky


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text obsahuje základní slovní zásobu týkající se trestných činů a trestů. Obsahuje tři tabulky s anglickou slovní zásobou a českými ekvivalenty a bodovou anglickou slovní zásobu u typů zločinů, role policie, typů trestů a dalších slov týkajících se vyšetřování.

Obsah

1.
General vocabulary
2.
Violent = heavy crime
3.
Petty crime
4.
Crime against property
5.
Official warning – slap on wrist
6.
Capital punishment
7.
The role of police
7.1
Traffic police
7.2
Criminal investigation police
7.3
City police
7.4
Foreigner´s registration office

Úryvek

„Official warning – slap on wrist
To be given a fine
Community service (to serve 50 hours of c.s.)
Probation (to be put on probation)
Imprisonment (to be serve 2 years in prison)

Capital punishment
Lethal injection
Life imprisonment

THE ROLE OF POLICE:
Charge offenders Žalovat viníky
Criminal investigation Kriminální policie
Educate Porušovat
Investigation Vyšetřování
Observe Sledovat, davat pozor na
Protect Chránit
Traffic wardens Dopravní strážníci

• Traffic police
Observe
Traffic regulations, traffic offences to make sure that the regulations are followed
• Criminal investigation police
Investigation of criminal acts
• City police
To keep order in a city on the daily bases
• Foreigner´s registration office
To keep track of foreigners living in a country
To legalize their stay in a country“

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Obsahově je nedostačující.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4bee796eda857.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Crime_and_punishment.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse